Wil je zien hoe ik dit artwork heb gemaakt? Log in en klik bovenaan op 'Downloads'. 

Of als je ingelogd bent, klik dan hier

SUBSIDIE EN INVESTERINGSFONDSEN

Zou het niet fantastisch zijn als je gratis cursus zou kunnen volgen. Dat is realistischer dan je zou denken. Er zijn tal van fondsen en subsidies te vinden die jouw cursus willen betalen. 

Het meest succes heb je hierbij wanneer je een subsidie of fonds zoekt voor een 1 op 1 cursus van: 

7 weken > € 2999,-. 

of 10 weken > € 4289,-

Investeer daarom in jou zelf via een studie investeringsfonds of subsidie!

Designersupport valt onder een erkende onderwijsinstelling en is hier zodoende voor geaccrediteerd. Zorg dat je goed voorbereid de mode markt in stapt, zoek een fonds en boek één van onze Adobe cursussen voor mode.”

 

Het kost enige moeite om iets te vinden wat past bij jouw situatie. Maar met een beetje geluk heb je dan wel of een gratis cursus of een fixe korting. Let er op dat veel fondsen en subsidies (zoals bijv. het UWV) zelf amper weten bij welke scholen er wel of niet een subsidie gegeven mag worden.

 

CERTIFICATEN

Vraag ons daarom om ons certificaat dat wij een erkende onderwijsinstelling zijn en stuur die op naar de instantie waar je een aanvraag in wilt dienen. 

Na het afronden van de cursus ontvang je van ons een certificaat die je als bewijs aan de instelling kan geven. 

 

Wij kunnen voor dit onderzoek geen ondersteuning bieden, u dient het onderzoek en de aanvraag zelf uit te voeren. Het enige wat wij hieronder proberen te doen is u inspiratie te geven waar u allemaal kan zoeken voor een subsidie of studiefonds. Er zijn vast meer initiatieven te vinden. 

 

BELASTINGDIENST

Scholingsaftrek; krijg tot 50% van je studiekosten vergoed

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit en wordt studeren een stuk voordeliger. 

 

Het bedrag dat je terugkrijgt is afhankelijk van je belastingschaal en de gekozen opleiding. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

 

PPO

DESIGNERSUPPORT HEEFT EERDER MET FINANCIERING DOOR DIT FONDS CURSUS MOGEN GEGEVEN.

PPO financiert ontwikkelplannen voor iedereen die werkzaam is in de creatieve of culturele sector. Zowel voor werknemers als ZZP’ers dus.

De bijdrage uit Werktuig PPO kan gebruikt worden voor alle kosten die noodzakelijk, dan wel verplicht zijn om de activiteit of studie te kunnen doen en succesvol af te ronden. Denk aan cursuskosten en direct aan die cursus of studie gerelateerde kosten zoals materialen, studieboeken en supervisie. Reis- en verblijfkosten horen daar niet bij.

https://werktuigppo.nl/

 

TWENTS FONDS VOOR VAKMANSCHAP

Scholingscheque van Twents Fonds voor Vakmanschap

DESIGNERSUPPORT HEEFT EERDER MET FINANCIERING DOOR DIT FONDS CURSUS MOGEN GEGEVEN. 

Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen om Twentenaren én de Twentse economie vitaal te houden. Ben jij woonachtig in Twente en wil je je binnen je vakgebied ontwikkelen of wil je veranderen van branche en werkomgeving? Vraag dan de scholingscheque tot maximaal € 5.000,- van Twents Fonds voor Vakmanschap aan om je scholing te bekostigen.

De scholingscheque is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4.

https://www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl

 

STIMULERINGSFONDS CREATIEVE INDUSTRIE

Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines vormgeving, architectuur en digitale cultuur. Onderdeel van dit streven is de interdisciplinaire wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en economische domein. Het Stimuleringsfonds ondersteunt bijzondere en vernieuwende projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

https://stimuleringsfonds.nl

 

FONDS 1818

https://www.fonds1818.nl

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij. Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Fonds 1818 is er voor iedereen in de regio Delft, Den Haag, Westland, Zoetermeer, Leiden, de Bollenstreek en tussenliggende gemeenten.

 

TEXTIEL GROOTHANDEL

Textielgroothandel - Scholingssubsidie

Het Fonds Kollektieve Belangen (FKB) voor de textielgroothandel kent een subsidieregeling voor scholing. Doel van het subsidiebeleid is om vakopleidingen te subsidiëren die werknemers stimuleren in hun verdere professionele ontwikkeling. Daarnaast komen opleidingen en cursussen in aanmerking voor subsidie die niet direct gerelateerd zijn aan de functie van de werknemer, maar die wel ten goede komen aan de employability van de werknemer. Zo kan een breed scala aan scholing gesubsidieerd worden, zolang de scholing maar voldoet aan de door het FKB gestelde voorwaarden.

De kosten voor scholing en cursussen worden vergoed via het FKB. Het maximale bedrag aan subsidie is vastgesteld op € 1.750,- per werknemer per jaar en op € 15.000,- per werkgever per jaar. Indien er sprake is van een groepsopleiding bedraagt de subsidie maximaal 50% van de opleidingskosten met als maximum € 1.750,- per werknemer. Er is sprake van een groepsopleiding als 5 personen of meer dezelfde opleiding volgen waarbij de inrichting van de opleiding niet relevant is.

 

Deze subsidie is alleen voor branche: Textielgroothandel

https://www.subsidiescanner.nu

 

UITZEND BRANCHE

Uitzendbranche - Scholingsvouchers

Om uitzendkrachten een aanzet te geven tot een leven lang leren, enthousiast te maken om verder te leren en duurzaam inzetbaar te houden worden scholingsvouchers uitgegeven door Doorzaam (de stichting die zich inzet voor de verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten). Het reserveren en op naam zetten van scholingsvouchers gebeurd in tijdvakken. De tijdvakken worden gepubliceerd op de website van Doorzaam. De voucher heeft een waarde van maximaal € 500,- exclusief BTW en kan worden ingezet voor één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen.

 

Deze subsidie is alleen voor branche: Uitzendbranche

https://www.subsidiescanner.nu

 

https://www.doorzaam.nl/loopbaan/scholingsvouchers/

 

REGELING VIA UWV

https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/tijdens-ww-uitkering/detail/opleiding-volgen-tijdens-mijn-ww-uitkering/regelingen-voor-het-betalen-van-mijn-opleiding-tijdens-mijn-ww-uitkering

 

SCHOLING

Scholing of omscholing kan u misschien helpen een baan te vinden die u leuk vindt en die past bij uw mogelijkheden. Wilt u aan een opleiding beginnen tijdens uw uitkering? Overleg het dan vooraf met ons. Stuur een bericht via uw Werkmap en geef daarin aan:

  • welke opleiding u wilt volgen;
  • locatie van de opleiding;
  • hoelang de opleiding duurt;
  • hoeveel tijd de opleiding elke week kost;
  • of er een stage bij hoort. 

De adviseur werk laat u zo snel mogelijk weten of u de opleiding kunt volgen. 

Wanneer betaalt UWV de opleiding?

Is de scholing nodig om ander werk te vinden? Dan betaalt UWV uw opleiding. U moet er natuurlijk alles aan doen om de opleiding af te maken. U kunt bij ons een tijdelijke vrijstelling aanvragen voor uw sollicitatieplicht.

 

DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

GELD VOOR SCHOOL EN STUDIE

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

https://www.duo.nl/particulier/geld-voor-school-en-studie/index.jsp

 

STAP-budget (vanaf 2021 of 2022)

Iedere Nederlander kan straks subsidie krijgen voor het volgen van een opleiding die de positie op de arbeidsmarkt versterkt. Middels het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) stimuleert de overheid dat volwassenen met een band met de arbeidsmarkt de regie in eigen handen nemen en kiezen voor opleiden en ontwikkelen.

https://werkendleren.nl/subsidies/stap