Read what you will get from us.jpg

Designersupport offers single day classroom workshops, two days training and seven days training, both classroom, one to one and in company.

We focus on Adobe skills for professionals in the fashion Industry.

___________________________________

Designersupport biedt één daagse klassikale workshops, tweedaagse trainingen en sevendaagse trainingen, zowel klassikaal, één op één en in bedrijf.

Wij richten ons op Adobe vaardigheden voor professionals in de mode industrie.


Training

Training Photoshop uitlichting.png

Be fully prepared to design with Adobe Illustrator and Photoshop in the fashion industry in only seven weeks! 

______________________

Wees geheel voorbereid om te ontwerpen met Adobe Illustrator en Photoshop in de mode industrie in zeven weken tijd!

Training Illustrator flat drawing uitlichting.png

Learn to create technical flat drawings for fashion in Adobe Illustrator.

______________________

Leer technische platte tekeningen voor mode te tekenen in Adobe Illustrator.

Training CAD uitlichting.png

CAD pattern drawing takes just as much time in Adobe Illustrator than in other expensive CAD applications. Learn the basics in two days training.

______________________

CAD patroontekenen neem in Adobe Illustrator evenveel tijd als in andere dure CAD programma's. Leer de basis in twee dagen les.

Training Photshop for fashion.png

Each fashion designer needs to work in Photoshop once and a while. Learn exactly what you need to know in this two days training.

______________________

Elke modeontwerper moet zo af en toe in Photoshop werken. Leer precies wat je nodig hebt in deze tweedaagse training.

Workshop Fashion Graphics Uitlichting.png

To design fashion graphics, you need to master other skills than creating flat drawings. We get you up and running in fashion artwork design in this two days training.

______________________

Om mode graphics te ontwerpen dien je andere vaardigheden te beheersen dan wanneer je platte tekeningen maakt. Wij zetten jou op de rit in het ontwerpen van mode graphics in deze tweedaagse training.

Training Indesign uitlichting.png

Learn to create leaflets, brochures, PDF presentations and advertisements using Adobe Indesign.

______________________

Leer folders, brochures, PDF presentaties en advertenties te ontwerpen met Adobe Indesign.

IPAD CREATIVE TRAINING uitlichting.jpg

Learn to be creative on your iPad and Apple Pencil. We get you up and running on the iPad using the best apps.

______________________

Leer creatief te zijn op jouw iPad met Apple Pencil. Wij helpen jou op de rit op de iPad met gebruik van de beste apps.

In Company training uitlichting.png

We love to come to your office and teach your team the desired skills. Get in touch with us for more information.

______________________

Wij komen graag bij uw kantoor langs om uw team de gewenste vaardigheden te leren. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Single Day Workshops

CAD workshop Eventbrite afbeelding.jpg

In this presentation we show you how to create CAD patterns with Adobe Illustrator.

______________________

Wij laten jou in deze presentatie zien hoe CAD patronen te tekenen met Adobe Illustrator.

Workshop Dessins uitlichting.png

In this workshop we teach you to create repeating patterns in Adobe Illustrator and Photoshop.

______________________

In deze workshop leren wij jou herhalende patronen te maken in Adobe Illustrator and Photoshop.

Workshop Kant uitlichting.png

Creating lace for your Illustrator flat drawings is not that easy. We teach you how using Adobe Illustrator and Photoshop.

______________________

Kant maken voor jouw Illustrator platte tekeningen is niet zo eenvoudig. Wij leren jou hoe met gebruik van Adobe Illustrator en Photoshop.

Gast college uitlichting.png

Er zijn in de mode-industrie veel meer beroepen dan een student zich realiseert. In dit college laat Onno Rijpstra zien welke en Onno toont ook wat jou te doen staat op de werkvloer bij een styling team als je eenmaal een baan hebt.