Home-Topslider-01.jpg

DESIGNERSUPPORT OFFERS ONLINE LIVE COURSES TO INDIVIDUALS BUSINESSES AND SCHOOLS.

LIVE LESSONS ARE SUPPORTED WITH ONLINE TUTORIALS

TRY OUR FREE TUTORIALS HERE

CLICK HERE TO ASK FOR INFORMATION.

Educational institution Designersupport offers online lessons and live training for fashion designers to learn to create flat drawings with Adobe Illustrator. Learn to create artworks and dessins with Adobe Illustrator and Photoshop. Designersupport is pioneer in offering online lessons in how to learn to draw CAD patterns using Adobe Illustrator. Our online courses are ideal for home studies. 

THE PERFECT TOOL FOR STUDENTS TO STUDY ADOBE FOR FASHION AT HOME

________________________________________

DESIGNERSUPPORT BIEDT LIVE CURSUSSEN OP AFSTAND.

LIVE LESSEN WORDEN ONDERSTEUND MET ONLINE TUTORIALS

KLIK HIER OM INFORMATIE OP TE VRAGEN. 

Onderwijsinstelling Designersupport biedt online cursus en live cursus modeontwerpen aan. Van technisch modetekenen (ook wel platte tekeningen genoemd) met Adobe Illustrator tot het ontwerpen van mode artworks (fashion graphics) en dessins met Adobe Illustrator en Photoshop. Ook is designersupport pionier in het aanbieden van lessen in CAD Patroontekenen met Adobe Illustrator. Ga naar onze 'Cursus' pagina voor het boeken van een Adobe Illustrator, Photoshop en of Indesign cursus voor mode. Onze online lessen zijn speciaal ontworpen voor thuis studie. 

HET PERFECTE GEREEDSCHAP VOOR STUDENTEN OM THUIS ADOBE VOOR MODE TE STUDEREN. 

RE-CREATE.jpg

Re-Create in Firefly

In this lesson, we will use Adobe Firefly to convert low-quality artwork into a higher-quality version.

____________________________

HERCREËER IN FIREFLY

In deze les zullen we Adobe Firefly gebruiken om kunstwerken van lage kwaliteit om te zetten in een variant van hogere kwaliteit.

DS Brushes Explained.jpg

Using DS Brushes

Designer Support offers additions for Adobe Illustrator that save time for every designer, particularly for those who draw clothing. The 'DS Brushes' library is one of them. It takes time to learn how to install them, but that time is more than made up for afterwards. To emphasize the importance of the DS Brushes, we have created an illustrated explanation page for you. Go to the page, and you will quickly discover how important the Designer Support libraries (DS Libraries) are to you.

____________________________

DS BRUSHES TOEPASSEN

Designersupport biedt toevoegingen voor Adobe Illustrator die voor elke vormgever tijd besparen. In het bijzonder voor mensen die kleding tekenen. De bibliotheek 'DS Brushes' is daar één van. Het kost tijd om te leren hoe je ze installeert. Maar die tijd verdien je daar na dubbel dwars terug. Om het belang van de DS Brushes te benadrukken hebben wij een geïllustreerde uitleg pagina voor jou gemaakt. Ga naar de pagina en je zal snel ontdekken hoe belangrijk de Designersupport bibliotheken (DS Libraries) voor jou zijn.

DS Graphic Styles Explained.jpg

Using DS Graphic Styles

Predefined line settings save a lot of time, ensure neat drawings, and ensure that the entire company draws in the same style.

____________________________

DS graphic styles toepassen

Voorgedefinieerde lijninstellingen besparen véél tijd, zorgen voor nette tekeningen én zorgen er voor dat het hele bedrijf in dezelfde stijl tekent.

Wat is een Adobe ID.jpg

Adobe ID Free and paid

Do you want to do something with Adobe apps? Then you always need an Adobe ID. That can also be free. In fact, if you are yet to get acquainted with Adobe, start with a free Adobe ID. Read more here about what you can do with it. See where you can sign up for a paid subscription. And especially read about how, as a student, you can ensure you don't lose all your saved cloud data after graduation.

________________________________

ADOBE ID GRATIS EN BETAALD

Wil je iets met Adobe apps doen? Dan heb je altijd een Adobe ID nodig. Dat kan óók gratis. Sterker nog als je nog kennis met Adobe moet maken? Begin dan met een gratis Adobe ID. Lees hier meer over wat je daar mee kan. Zie waar je een betaald abonnement af kan sluiten. En lees vooral ook hoe je als student na je afstuderen al jouw opgeslagen cloud gegevens niet verliest. 

Speerpunten - Nieuwe cursus Adobe Illustrator voor tassen.jpg

Design Bags Using Adobe Illustrator

Onno has designed bags for brands such as Noosa, Protest, O'Neill, State of Art, and over the years, he has also provided courses in this field. With brands like Oilily, Fred de La Bretoniere, O'Neill, van Bommel, and more. Designersupport is partnering with 'Het Leerlokaal', an education institute to learn bag design by offering a specialized basic course and advanced Adobe Illustrator course for bags.

________________________________

ONTWERP TASSEN MET ADOBE ILLUSTRATOR

Onno heeft zelf tassen ontworpen voor merken zoals Noosa, Protest, O'Neill, State of Art en hij heeft door de jaren heen ook op dat gebied cursussen verzorgd. Bij merken zoals Oilily, Fred de La Bretoniere, O'Neill, van Bommel en meer. Designersupport gaat de samenwerking aan met 'Het Leerlokaal', een opleiding instituut om tassen te leren ontwerpen door daar een specialistische basiscursus en gevorderden cursus Adobe Illustrator voor tassen aan te bieden. 

Speerpunt Basiscursus Clo3d voor mode.jpg

Basic Course Clo3d For Fashion

With the Basic Clo3D Course for Fashion, you learn to model and present a 3D version of the clothing design from patterns. All functions of the program are covered.

______________________

Basiscursus Clo3d voor mode

Met de basiscursus Clo3D voor mode leer je vanuit patronen een 3D versie van het kleding ontwerp te modelleren en te presenteren. Alle functies van het programma komen aan bod. 

Gevorderden cursus Clo3d voor mode.jpg

Advanced Course Clo3d For Fashion

With Clo3D, the leading program for 3D fashion drawing, you can bring your clothing designs to life in a virtual environment. This way, you can save on samples and evaluate your designs faster and more effectively. Moreover, with Clo3D, you can present your designs in a unique way, for example by integrating them into product photography, augmented reality, virtual reality, and much more. In this course, you will learn how to use Clo3D optimally for your own creative projects. Have you already laid a foundation in working with Clo3D? Or have you followed our Basic Course Clo3D for fashion and want to take the next step? Then this is the course for you.

______________________

GEVORDERDEN CURSUS CLO3D VOOR MODE

Met Clo3D, het toonaangevende programma voor 3D modetekenen, kun je je kledingontwerpen tot leven brengen in een virtuele omgeving. Zo kun je samples besparen en je ontwerpen sneller en beter beoordelen. Bovendien kun je met Clo3D je ontwerpen op een unieke manier presenteren, bijvoorbeeld door ze te integreren in productfotografie, augmented reality, virtual reality en veel meer. In deze cursus leer je hoe je Clo3D optimaal kunt gebruiken voor je eigen creatieve projecten. Heb je al een basis gelegd in het werken met Clo3d? Of je hebt onze Basiscursus Clo3d voor mode gevolgd en je wilt de volgende stap maken? Dan is dit dé cursus voor jou.  

Cursus kunstmatige intelligentie met Adobe Firefly.jpg

Basic Course Artificial Intelligence Using Adobe firefly

This is essentially an update course for Adobe Illustrator, Photoshop, and a bit of InDesign, focusing on the artificial intelligence module Adobe Firefly. It also covers a number of other new features, tips, and tricks for the three programs.

______________________

CURSUS KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE MET ADOBE FIREFLY

Dit is feitelijk een update cursus voor Adobe Illustrator, Photoshop en een beetje Indesign waarbij de kunstmatige intelligentie module Adobe Firefly centraal staat. Óók worden er voor de drie programma's nog een aantal andere nieuwe features en tips en tricks uitgelegd. 

Ai is not a click on a button.jpg

Ai is not a click on a button


Is generative AI so simple that jobs will disappear at the push of a button? I'll explain it by describing the execution of a graphic assignment using 'AI'.

____________________________

Ai is niet zomaar een druk op een knop

Is generatieve ai zo simpel dat banen met een druk op de knop gaan verdwijnen? Ik leg het uit door de uitvoering van een grafische opdracht met behulp van 'ai' te omschrijven. 

Dimension Tool.jpg

NEW TOOL TO CREATE MEASUREMENTS

The Adobe Illustrator December update offers a new tool to add dimensions to your drawing. Packaging designers will immediately see the benefits for this tool. When you design artworks for fashion, at first it looks like the most important feature is missing namely, placing the dimensions of the whole artwork automatically. But, it is there! Only it's hidden...

________________________________

NIEUW GEREEDSCHAP OM AFMETINGEN WEER TE GEVEN

De Adobe Illustrator update van December heeft een nieuw gereedschap meegebracht waarmee je op diverse manieren afmetingen weer kan geven. Voor ontwerpers van verpakkingen zal het meteen al aanspreken. Maar als je bijvoorbeeld artworks voor mode ontwerpt, dan denk je dat het niet kan wat jij wilt namelijk met één klik het hele artwork opmeten en weergeven. Maar... het zit er verborgen in...

Upgrade 2024.jpg

Restore Libraries in Ai 2024

Did you have the Designersupport libraries installed in Illustrator,  updated Illustrator and you now have the 2024 version? Then you are missing some libraries. Watch this five minutes video to restore the DS libraries.

________________________________

Herstel bibliotheken in Ai 2024

Heb jij Designersupport toevoegingen geïnstalleerd en je hebt nu na een update de 2024 versie? Dan zijn een aantal belangrijke bibliotheken in Illustrator niet meer zichtbaar. Bekijk dan de onderstaande video van 5 minuten om de missende bibliotheken weer zichtbaar te maken en je werkruimte opnieuw op te slaan. 

Create a moodboard using artificial intelligence in Photoshop.jpg

CREATE A MOODBOARD USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

In the tutorial 'Remove and Expand Using Generative Fill' you will learn the basics of Photoshop while using artificial intelligence to create a moodboard. 

________________________________

MAAK EEN MOODBOARD IN PHOTOSHOP MET GEBRUIK VAN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

In de tutorial 'Remove and Expand Using Generative Fill' leer je de basisbeginselen van Photoshop door met gebruik van kunstmatige intelligentie een moodboard samen te stellen. Leer de nieuwe wereld van Photoshop 2024 waarin 'Ai' centraal staat. 

Laptop advies.jpg

Laptop advice for students

BIJGEWERKT OP 8 DEC 2023

The choice for a suitable student laptop can be complicated. There is a risk that you spend more money than needed, or you buy a pig in a poke. We help you search for a laptop below € 1269,-. 

________________________________________

LAPTOP ADVIES VOOR STUDENTEN

De keuze voor een geschikte laptop is voor veel mensen ingewikkeld. Je loopt het risico dat je meer geld uit geeft dan nodig, of dat je een kat in de zak koopt. Lees daarom ons advies voordat je een laptop voor school aanschaft. Wij helpen jou zoeken naar een laptop onder de € 1269,-.

Knits Brushes and Swatches-speerpunt.jpg

Knits and Braids

Knits are a difficult subject to visualize in flat drawings. Mainly because knits are too detailed to exactly show the knit in such a small drawing. That's why, when you draw knits in flat drawings, you need to create an abstract suggestion of the knit look and feel. Often you could create two pattern fills on one path (a background and a transparent knit). And you can use brushes to suggest a cable for instance. We gathered and created pattern fills and brushes to help you creating knitted flat drawings.  

You can download the files 'ds-knit-brushes' and 'ds-knit-swatches' from our page called 'Install DS Libraries'. You find them under 'Optional'. 

____________________________

Brei en vlechtwerk

Breiwerk is lastig weer te geven in platte tekeningen. Met name omdat breiwerk vaak té gedetailleerd is om exact weer te geven in een kleine platte tekening. Daarom, wanneer je breiwerk tekent, dan dien je het breisel op een abstracte manier te suggereren. Je kan vaak twee vullingen op één pad weer geven, bijvoorbeeld een achtergrond streep en een transparante brei structuur er overheen. Je kan ook penselen gebruiken om bijvoorbeeld een kabel te suggereren. Wij hebben patroonvullingen en penselen verzameld en gemaakt voor jou  om te gebruiken bij breiwerk tekeningen. 

Je kan de bestanden 'ds-knit-brushes' en 'ds-knit-swatches' downloaden vanaf onze pagina 'Install DS Libraries' onder het kopje 'Optioneel'. 

Trace in Fresco.jpg

Learn to trace with pencil on the iPad

Do you have an iPad and Apple pencil? Then download the app Adobe Fresco and learn how to place an example drawing, and trace the example drawing using a pencil brush. 

______________________________

LEER OM MET POTLOOD OVER TE TREKKEN OP DE IPAD

Heb je een iPad en een Apple pencil? Download dan de app Adobe Fresco en leer hoe je een voorbeeld foto kan plaatsen om die vervolgens met een potlood over te trekken.

Pattern Preview.jpg

New Photoshop Feature Changes Everything!

Designers who are used to design all-over repeats / dessins will step in to a new world in Photoshop 2021 thanks to one super simple new feature called 'Pattern Preview'. 

_______________________________

Nieuwe Photoshop functie veranderd alles!

Ontwerpers die gewend zijn om all-over dessins in Photoshop te ontwerpen stappen met Photoshop 2021 in een nieuwe wereld dankzij één super simpele nieuwe functie genaamd 'Patroonvoorvertoning'.

Artwork-technieken-speerpunt-met-witte-balken.jpg

Artwork Techniques Illustrated

Learn how artwork techniques are called and get inspired at the same time.

________________________________

Artwork technieken geïllustreerd 

Leer hoe artwork technieken worden genoemd en raak tegelijkertijd geïnspireerd.

Alle mobiele apps.jpg

Mobile apps

All Adobe mobile apps come free with the Adobe Creative Cloud membership. At start it is quite hard to find out about all apps what they do. We created this page to explain about the most important apps to you. Read the page and start downloading the apps straight away! 

_________________________________

Mobiele apps

Alle Adobe mobiele apps komen gratis bij het Creative Cloud abonnement. In het begin is het wat lastig om te ontdekken wat ze allemaal doen. Daarom hebben wij een pagina gemaakt waarin wij van de belangrijkste apps aan jou uitleggen wat ze doen. Dus, lees de pagina en download de apps meteen!


Kies jouw cursus in 2024.png

Tips and Tricks

Enlarge Grip.jpg

Ai: Enlarge Grip - Grip vergroten

Since Ai version March 2018 it is possible to enlarge the anchor points, handles and boundig box corners. This makes working in Illustrator a lot easier.

  • Press 'Ctrl-K' (Cmd-K on Mac).
  • Click on 'Selection and Anchor Display'.
  • Drag the slider one step right.
  • Click 'OK'.

_____________________________________

Sinds Ai versie maart 2018 is het mogelijk om de ankerpunten, hendels en de hoeken van het omsluitend kader te vergroten. Dit maakt het werken in Illustrator een stuk makkelijker.

  • Druk op 'Ctrl-K' (Cmd-K op Mac).
  • Klik links op 'Weergave selectie & anker'.
  • Sleep het schuifje één stap naar rechts.
  • Klik 'OK'.
Properties - Eigenschappen.jpg

Ai: Properties - Eigenschappen

Since Ai version October 2017, the interactive horizontal top bar has disappeared. A new panel called 'Properties' came in it's place. We advice to place this panel left from your Tools because it is a highly intelligent panel which shows you interactively the buttons and options you need.

_____________________________________

Sinds Ai versie oktober 2017 is de horizontale interactieve balk boven in verdwenen. Een nieuw venster 'Eigenschappen' is er voor in de plaats gekomen. Ons advies is om die links van je gereedschappen te plaatsen. Dit venster is namelijk intelligent en interactief en toont jou telkens die knoppen en opties die jij op dat moment nodig zou kunnen hebben.Fashion Schools - Mode opleidingen


Fashion Companies - Mode bedrijven