Student introduction

nederland.png

Designersupport is a website offering online lessons to learn to digitally create fashion drawings. To be a more specific, you can learn to create:

 • flat style drawings (Adobe Illustrator)
 • artworks en dessins (Adobe Illustrator en Photoshop)
 • collection overviews (Adobe Indesign)
 • CAD drawings (Adobe Illustrator). Only when your school is a member of this additional membership, you can view these CAD tutorials.

student-introduction.png

Are you planning to find a job as a designer, or start your own brand? In both cases, you have to be able to create digital drawings. During your internship on a styling department, you will be expected to master these skills well.

 

WHERE CAN I LOG IN

You can log in using the school computer or your own laptop. However, it is only possible to login using the school wifi. It is not possible to login on this website when you are at home. In that case we advise you to print the lesson or save it to PDF at school.

 

HOW TO LOG IN

All students have the same username and password. Ask your teacher for this information. It is no problem to log in with multiple students at the same time.

 • On the right top of the website, fill in your username and password.
 • Click on the button 'login'.

 

NAVIGATION

When successfull logged in, you see these navigation buttons.

 • Styling

  This is THE page where you will need to be the most. Here you can find all lessons how to create digital drawings. Lessons for students with zero experience to bachelor level!
 • CAD

  When your school is a member of this additional membership, then you will find tutorials here how to create CAD patterns using Adobe Illustrator. You can print these drawings actual size using any kind of plotter.
 • Downloads

  Here you can download several things. For instance, click on the image 'DS style library'. This page shows many style drawing images. You can click on them to download and open template Illustrator style drawings. You are free to use these drawings.
 • Plaiddesigner

  Also available at plaiddesigner.com. This page offers a tool to design plaid fabrics. It has a tutorial as well.
 • Training

  When you garduated at this school, and you did not do a good job mastering digital drawing, you shall have to book a training at designersupport at your own costs. In other words, take your chance and use this website for your own good to prevent from having to click on this button 'Training' to book a training after graduation :-).

 

SEARCH

Once logged in, on the right top of the page a search bar appears. You can type any Adobe word and click on 'go' to search. Use it any time you have no idea how to find a tutorial, or just try it out for fun.

 

HOW DOES A TUTORIAL WORK

You can read a tutorial or watch a tutorial movie. And most of the time you can download an exercise document as well to use in Adobe Illustrator or Photoshop.

icon ai file.jpgClick on this icon to download the exercise document and open it in Adobe Illustrator.

icon video.jpgClick on this icon to watch the video. There is no sound but subtitles.

 

ILLUSTRATOR ADD-ONS FOR FASHION

student-introduction-05.png

Designersupport offers free add-ons which make Adobe Illustrator more suitable for fashion. You can save lots of time using these add-ons.

Are you working on your own laptop? Ask you teatcher to help you download all add-on files and install them in your Adobe Illustrator application.

Do you have more experience in Adobe Illustrator? Download and install them yourself!

How to Install the add-ons:

Tutorials > DS libraries and tools > Install libraries and DS tools.

How to use the add-ons:

Tutorials > DS libraries and tools > Using libraries and DS tools.

 

 

WHERE DO I START

When you click on the link 'Tutorials' on top of this website, you will see a long range of icon images which are 'clickable'. The first group of images link to small lesson programs. The rest are individual tutorials.

TUT-ICON-Beginner-Tutorials.jpgTo make a start to get basic Adobe Illustrator knowledge for fashion, click on the image 'Beginner Tutorials'. This a range of tutorials teaching you all skills you need to master when you are starting your internship at a styling department.

You will learn a diverse range of skills like creating line drawings, color cards, color drawings, creating a rib board etc. 

 

 

 

 

 

artworks-and-dessins.png

Did you choose the curiclulum Artworks and Dessins? Or you simply are interested in artwork and dessin design? To create artworks and dessins, you need to master Adobe Illustrator and Photoshop both very well. And when you really become an arwtork or dessins designer? Then you will keep doing research and learn new digital techniques.

 

The sky is the limit!

Tip: Keep coming back to this page because we keep creating new artworks and dessins tutorials on a regular base.

_______________________________________________

INTRODUCTIE VOOR STUDENTEN

Designersupport is een website met online lessen om te leren modetekenen op de computer. Je kan er de volgende dingen leren maken:

 • Platte werktekeningen (Adobe Illustrator)
 • Artworks en dessins (Adobe Illustrator en Photoshop)
 • Collectie overzichten / overviews (Adobe Indesign)
 • CAD patroontekenen (Adobe Illustrator). Voor het onderdeel CAD dient de school een aanvullend lidmaatschap te hebben afgesloten.

student-introduction.png

Wil je later aan het werk als ontwerper of je eigen merk starten? In beide gevallen MOET je het vak 'platte werktekeningen' (style drawing) goed beheersen. Tijdens stage op een styling afdeling van een kledingmerk verlangt men ook dat jij dit goed beheerst.

 

WAAR INLOGGEN

Je kan zowel met de computer van school als met je eigen laptop of tablet inloggen op designersupport.nl. Echter, dat kan alleen als je op school bent, gebruik makend van het school wifi netwerk. Thuis kan je helaas niet inloggen. Maar het staat jou altijd vrij om een bepaalde pagina te printen of naar PDF op te slaan om er thuis mee te werken.

 

HOE INLOGGEN

Alle studenten hebben dezelfde login gegevens. Vraag die van je docent. Je kan met meerdere studenten tegelijk inloggen.

 • Vul rechtsboven deze website de login naam en het paswoord in.
 • Klik op de login knop.

 

NAVIGATIE

Nadat je bent ingelogd, dan zie je zes navigatie knoppen.

 • Styling

  Dit is dé pagina waar je het meest zal komen. Hier vind je alle lessen om te leren mode-tekenen met de computer. Lessen gaan van nul ervaring tot HBO niveau!
 • CAD

  Als jouw school een aanvullend lidmaatschap heeft op dit onderdeel, dan vind je hier oefeningen om patronen te leren tekenen met Adobe Illustrator. Deze kan je op ware grootte printen op elke mogelijke plotter.
 • Downloads

  Hier kan je allerlei dingen downloaden. Klik bijv. op het plaatje 'DS style library'. Je komt nu op een pagina met allemaal afbeeldingen van platte tekeningen. Als je op zo'n plaatje klikt, dan kan je een kant en klare platte tekening downloaden en openen in Adobe Illustrator. Al deze downloads mag je als student vrij gebruiken.
 • Plaiddesigner

  Ook bereikbaar via plaiddesigner.com. Op deze pagina kan je doorklikken naar een online gereedschap om ruiten en strepen stoffen te ontwerpen. Er zit een uitleg bij hoe het werkt.
 • Training

  Als je van school af bent en je hebt dit vak niet goed gedaan, dan zal je bij ons voor een fors bedrag het vak alsnog moeten leren. Dan ga je naar deze pagina en kan je bij ons een cursus boeken. Met andere woorden, doe goed je best en voorkom dat je na school op deze 'Training' pagina alsnog een cursus moet boeken :-).

 

ZOEKEN

Eenmaal ingelogd, komt op de plek waar je je login gegevens invult een zoekbalk te staan. Rechtsboven het scherm. Je kan hier een Adobe term intikken en op 'go' klikken. Stel dat je al bekend bent met een bepaalde term en je hebt geen zin om door de linker navitatiebalk te gaan. Of je kan het gewoon niet vinden, probeer deze zoekbalk dan eens uit. Het werkt verbluffend goed :-).

 

NEDERLANDS

Deze website is in de eerste instantie engelstalig geschreven. De meeste pagina's zijn vertaald naar het Nederlands. Als de oefening ook in het Nederlands leesbaar is, dan zie je links bovenaan de pagina dit vlaggetje staan: nederland.png. Klik daar op en je gaat naar de Nederlandse vertaling van deze pagina.

 

HOE WERKT EEN OEFENING

Eenmaal op een online oefening kan je kiezen om of de oefening te lezen, of om het filmpje te bekijken. Er is meestal ook een oefendocument te downloaden die je dan in Illustrator of Photoshop kan openen.

icon ai file.jpgKlik op dit icoontje om het Adobe Illustrator document te downloaden en te openen in Adobe Illustrator.

icon video.jpgKlik op dit icoontje om de oefening op video te bekijken. De film is geluidloos met ondertiteling. En Engelstalig.

 

ILLUSTRATOR TOEVOEGINGEN VOOR MODE

student-introduction-05.pngDesignersupport bied gratis toevoegingen die het werken met Adobe Illustrator beter geschikt maken voor mode. Je kan veel tijd besparen door gebruik te maken van deze toevoegingen.

Heb je een eigen laptop? Vraag aan je docent of die kan helpen met het downloaden en installeren van deze toevoegingen.

Heb je al wat meer ervaring? Download en installeer ze dan zelf. Het is namelijk buitegewoon nuttig als je straks op de werkvloer ook weet hoe dit werkt.

Zelf installeren:

Tutorials > DS libraries and tools > Install libraries and DS tools.

De toevoegingen leren gebruiken:

Tutorials > DS libraries and tools > Using libraries and DS tools.

 

WAAR BEGIN IK

Als je bovenaan op Tutorials klikt, dan zie je op die pagina een lange reeks met plaatjes waar je op kan klikken. De eerste groep plaatjes linken door naar kleine lesprogramma's. De rest er onder zijn willkeurige oefeningen.

TUT-ICON-Beginner-Tutorials.jpgAls je een start wilt maken om een algemene basiskennis op te bouwen van Adobe Illustrator voor mode? Klik dan op de link 'Beginner Tutorials'. Dit is een overzicht van oefeningen die je uiteindelijk zou moeten beheersen alvorens je stage zou gaan lopen bij een styling afdeling. 

Je leert hier een diverse reeks aan dingen zoals de basis van lijntekeningen maken, kleurkaarten maken, bestaande tekeningen omkleuren, een rib boardje tekenen etc.

 

 

 

 

artworks-and-dessins.pngHeb je gekozen voor het keuzedeel Artworks en Dessins? Of heb je gewoon interesse in het ontwerpen van artworks en dessins? Voor het maken van artworks en dessins zal je zowel met Adobe Illustrator als Photoshop beide veel moeten oefenen. En als je dit vak echt zou gaan uitoefenen, dan blijf je je hele leven onderzoek doen om nieuwe technieken bij te leren.

The sky is the limit!

Tip: Houd deze pagina in de gaten want er worden regelmatig nieuwe oefeningen bijgemaakt.