Shape design

This tutorials shows you how to develop a new shape by moving and or rotate parts of the shape. A few examples are demonstrated that you can try. When you finished the tutorial, you can continue creating new shapes on your own. Let your creativity run free moving and rotating shapes.  

Step 1: Click on the yellow 'Ai' icon to download the exercise document and open it in Illustrator.

The drawing is divided in nine color shapes. And there are paths to help you move and rotate the shapes to. 

 

For a better view:

 • Press 'Z' and click and drag a marquee over a part of the drawing to zoom in to that area.
 • Press 'Ctrl-0' to fit the artboard in the window again.

Go to 'View' and check if 'Smart Guides' is active. If not, click on it to activate (ctrl-u). This will give you more control. 

 

Rotate multiple shapes

Step 2Activate the "Group Selection Tool"  (Q).

Step 3: Select multiple shapes:

 • At 1: Click on the lilac (pink) shape to select it. 
 • At 4: Press and hold 'Shift' and click on the red shape to add it to the selection. 
 • At 7: Still pressing 'Shift', click on the blauw shape to add it to the selection.

Step 4Activate the "Rotate Tool"  (R).

Step 5: Rotate multiple shapes:

 • The blue shape at 7: Click on the right bottom anchor point and release the mouse. 

This is now the rotation point.

 • The lilac (pink) shape at 1: Click on the left bottom anchor point and drag (rotate) upwards, keep the mouse pressed. 
 • At the top blue horizontal path: Release the mouse when the anchor point hits the path. 
 • Keep the shapes selected.

Step 6: Undo the last ration step (Ctrl-Z) and keep the shapes selected.

The selected shapes are back in it's original position. 

 

Step 7: Rotate multiple shapes:

 • The lilac (pink) shape 1: Click on the left bottom anchor point at the corner of the shape and release the mouse. 

This is now the rotation point.

 • The blue shape at 7: Click on the right bottom anchor point at the corner and drag (rotate) upwards. Do not release the mouse yet. 
 • The top red horizontal path: Release the mouse when the anchor point hits the path.

Step 8: Undo the last rotation (Ctrl-Z).

Step 9: Deselect (Ctrl-Shift-A).

 

Rotate one shape

Step 10: Activate the "Group Selection Tool"  (Q).

Step 11: At 1: Click on the lilac (pink) shape to select it.

Step 12Activate the "Rotate Tool"  (R).

Step 13: Rotate the lilac (pink) shape:

 • Click on the right bottom anchor point at the corner of the shape and release the mouse. 

This is now the rotation point.

The left bottom anchor point of the shape: Click on the anchor point and drag (rotate) upwards. Do not release the mouse yet.

 • The top horizontal red path: Release the mouse button when the anchor point hits the red path. 

 

Step 14: Undo the last rotation (Ctrl-Z).

 

Move multiple shapes

Step 15: Activate the "Group Selection Tool"  (Q).

Step 16: Select multiple shapes:

 • At 1: Click on the green shape to select it.
 • At 2: Press and hold 'Shift' and click on the blue shape to add it to the selection.  
 • At 3: Still pressing 'Shift', click on the red shape to add it to the selection.

Step 17: Move the shapes:

 • At 1: Click on the lilac (pink) shape, then press and hold 'Shift' and drag the three shapes left. Do not release the mouse yet. 
 • The left vertical green path: Release the mouse when the right side of the green shape hits the path.
 • Then release 'Shift'.

Step 18: Undo the last move (Ctrl-Z).

 

Move one shape

Step 19: To move the blue shape:

 • At 7: Click on the blue shape to select it.
 • The left bottom anchor point at the corner of te shape: Click on the anchor point and drag the shape right upwards. Do not release the mouse yet. 
 • The intersection of the green path at the red circle: Release the mouse when the anchor point hits the intersection of the paths. 

Step 20: Undo the last move (Ctrl-Z).

Step 21: Deselect (Ctrl-Shift-A).

Step 22: Undo again (Ctrl-Z).

Create shapes on your own

Now you can develop new shapes your self by moving and rotating shapes again. Or using a combination of both or repeating one of the previous steps. All corner points can be used to rotate or move shapes. 

 

Succes and have fun creating new shapes!

____________________________________________________

Vorm Ontwerp

In deze tutorial wordt je uitgelegd hoe je een nieuwe vorm kan ontwikkelen door vlakken te verplaatsen en/of te roteren. Er worden een aantal voorbeelden gegeven die je kan uitproberen. Heb je deze tutorial doorlopen, dan kan je zelf aan de slag met het bedenken en ontwikkelen van nieuwe vormen. Laat je creativiteit de vrije loop bij het verplaatsen en/of roteren van vlakken. 

 

 

Stap 1: Klik op het gele 'ai' icoontje om het Illustrator document "Shape-Design.ai" te downloaden en te openen in Illustrator.

De tekening is onderverdeeld in negen kleurvlakken. En er zijn lijnen die jou helpen om de ingekleurde vlakken naar toe te verplaatsen of naar toe uit te draaien.

Wil je het beter kunnen zien:

 • Voer de sneltoets 'Ctrl-0' uit om het tekengebied weer passend in het beeldscherm te maken.
 • Voer dan de sneltoets 'Z' uit en trek een rechthoek over een detail waar je naar toe wilt inzoomen.

Controleer of in het menu "Weergave" in de bovenbalk "Slimme hulplijnen" is aangevinkt. Met deze functie geactiveerd heb je een controle over meerdere handelingen die je hierna gaat verrichten.

 

Meerdere vlakken uitdraaien

Stap 2Activate the "Group Selection Tool"  (Q).

Stap 3: Meerdere vlakken selecteren:

 • Bij 1: Klik op het lila (roze / violet) vlak om dit vlak te selecteren.
 • Bij 4: Houd de 'Shift' toets ingedrukt en klik op het rode vlak om aan de selectie toe te voegen.
 • Bij 7: Met nog steeds de 'Shift' toets ingedrukte klik je op het blauwe vlak om ook aan de selectie toe te voegen.

Stap 4: Druk op de 'R' om het gereedschap "Roteren"  te activeren.

Stap 5: Meerdere vlakken roteren:

 • Het blauwe vlak bij 7: Klik op het rechts onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak en laat de muis weer los.

Dit is nu het rotatie punt.

 • Het lila vlak bij 1: Klik op het links onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak en draai met de muisknop ingedrukt de vlakken naar boven, laat de muis nog niet los.
 • De bovenste horizontale blauwe lijn: Laat de muisknop los als het ankerpunt de lijn raakt.
 • Laat de vlakken geselecteerd.

Stap 6: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken en laat de vlakken geselecteerd.

De geselecteerde vlakken staan nu weer in de oorspronkelijke positie.

 

Stap 7: Meerdere vlakken roteren:

 • Het lila vlak bij 1: Klik op het links onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak en laat de muis weer los.

Dit is nu het rotatie punt.

 • Het blauwe vlak bij 7: Klik op het rechts onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak en draai met de muisknop ingedrukt de vlakken naar boven.
 • De bovenste horizontale rode lijn: Laat de muisknop los als het ankerpunt de lijn raakt.

Stap 8: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken.

Stap 9: Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

 

Één vlak uitdraaien

Stap 10: Druk op de 'Q' om het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png.

Stap 11: Bij 1: Klik op het lila vlak om te selecteren.

Stap 12: Druk op de 'R' om het gereedschap "Roteren"  te activeren.

Stap 13: Het lila vlak roteren:

 • Klik op het rechts onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak en laat de muis weer los.

Dit is nu het rotatie punt.

 • Het links onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak: Klik op het ankerpunt en draai met de muisknop ingedrukt het vlak naar boven. Laat de muis nog niet los.
 • De bovenste horizontale rode lijn: Laat de muisknop los als het ankerpunt de lijn raakt.

 

Stap 14: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken.

 

Meerdere vlakken verplaatsen

Stap 15: Druk op de 'Q' om het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png.

Stap 16: Meerdere vlakken selecteren:

 • Bij 1: Klik op het groene vlak om dit vlak te selecteren.
 • Bij 2: Houd de 'Shift' toets ingedrukt en klik op het blauwe vlak om aan de selectie toe te voegen.
 • Bij 3: Met nog steeds de 'Shift' toets ingedrukte klik je op het rode vlak om ook aan de selectie toe te voegen.

Stap 17: Vlakken verplaatsen:

 • Bij 1: Klik op het lila vlak en sleep met de muisknop ingedrukt dán de 'Shift' toets de drie vlakken naar links. Laat de muis nog niet los. 
 • De linker verticale groene lijn: Laat de muisknop los als de rechter zijde van het groene vlak de lijn raakt.
 • Laat dán de 'Shift' toets los.

Stap 18: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken.

 

Één vlak verplaatsen

Stap 19: Het blauwe vlak verplaatsen:

 • Bij 7: Klik op het blauwe vlak om te selecteren.
 • Het links onder ankerpunt op het hoekpunt van het vlak: Klik op het ankerpunt en sleep met de muisknop ingedrukt het vlak naar rechts boven. Laat de muis nog niet los. 
 • De kruising van de groene lijnen bij de rode cirkel: Laat de muisknop los als het ankerpunt de kruising van de lijnen raakt.

Stap 20: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken.

Stap 21: Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

Stap 22: Maak de laatste bewerking ongedaan door (Ctrl-Z) in te drukken.

Zelf nieuwe vormen bedenken

Ga nu zelf aan de slag en ontwikkel nieuwe vormen door vlakken te verplaatsen of te roteren en eventueel nogmaals te verplaatsen en roteren. Of door een combinatie van beide te maken en/of een vorige handeling te herhalen.

Alle hoekpunten kunnen gebruikt worden om één of meerdere geselecteerde delen te roteren of verplaatsen.

Succes en veel tekenplezier!