nederland.png  Klik hier voor Nederlands

BASIC COURSE INDESIGN DTP

UGCHELEN

14 hours lesson

DTP stands for 'Desktop Publishing'. This means combining images and text into an attractive, clear layout. This can be for magazines, newspapers, flyers, and brochures. Indesign is also used for designing layouts and interfaces for e-pubs, apps, and websites. This basic course is primarily focused on print. However, all the skills you learn in this course are initially needed to further develop into Indesign work for digital applications as described above.

First, you learn what Indesign looks like and how to work with it (Interface). Then, we will design a layout together in Indesign. In such a way that you have created a template with which you can quickly and easily fill in the same layout multiple times. So that, for example, you do not have to reinvent the wheel for a next 'edition'. That is exactly where Indesign excels. You also learn how best to hand over your created layout to a printer. You learn how to share an Indesign document online with someone via the Adobe Creative Cloud. Furthermore, you learn to use Indesign to create interactive PDF documents that someone with a PDF reader can easily fill in fields or place a digital signature.

Onno Rijpstra graduated in 1994 from the Utrecht School of the Arts and has taught countless designers to work with Adobe Illustrator, Photoshop, and Indesign since 2005. That is why he is also Adobe Certified (ACE). He will provide the basic Indesign DTP course for you.

THE NEXT DATES FOR CLASSROOM LESSONS ARE:

Apr 24
Mei 01
________________
Jun 12
Jun 19
________________
Aug 21
Aug 28
________________
Okt 02
Okt 09
________________
Nov 13
Nov 20

 

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

 

Using Adobe Indesign you can design the following products

 • Flyer
 • Leaflet
 • Poster
 • Newsletter
 • infographic
 • Brochure
 • Information booklet
 • Interactive PDF
 • Collection overview page

 

The reason you should use Indesign

 • Automate typography and lay-out design.
 • Use master pages.
 • Create complex multipe page projects without slowing down the computer.
 • Automate page re-ordering for booklet printing.
 • Interactive PDF documents.
 • Communicate your publication online in one click.
 • Create a presentation with much more control in design than Powerpoint.

 

Level

 • No Adobe experience needed. 
 • Basic computer experience is a must. 

 

WHAT WILL YOU LEARN

In this training we will teach you the basics of Adobe Indesign, making it possible to make a template for your own publications. In this template all your typography design is saved in styles. When that is finisched, creating the actual publication is only a matter of placing the text and images and applying the styles to them. Then you will learn diverse methods to communicate your publication with your customer or client. This can be professional printing, a simple PDF, interactive PDF or publish your publication online and send the customer just a link. The customer can view your publication (and optionally download) in the webbrower. No more heavy PDF files to send over the internet. Just click on 'Publish online' and send the link.

 

BOOK A TRAINING AND GET FREE:

 

SUPPORT 

 • 12 Month Professional support.
 • Remote quick support


CERTIFICATE

 • After successfully finishing the training, you can ask us to send you a certificate free of charge. 

 

TRAINING LOCATION

 • Ugchelen.

 

LANGUAGE

 • Dutch


COMPUTER

 •  The ideal situation is to bring your own laptop and else get in contact with us if you like to use one of our training laptops. 

 

ADOBE MEMBERSHIP

 • The Adobe Creative Cloud membership is not included by the booking of this training. 

 

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

____________________________________

 

BASISCURSUS INDESIGN DTP

UGCHELEN

14 uur les verdeeld over twee lesdagen

DTP staat voor 'Desktop Publishing'. Dit betekent het bij elkaar voegen van afbeeldingen en tekst tot een aantrekkelijke overzichtelijke lay-out. Dat kan zijn voor tijdschriften, kranten, flyers en brochures. Indesign wordt ook gebruikt voor het ontwerpen van lay-outs en interfaces voor e-pubs, apps en websites. Deze basiscursus is vooral gericht op print. Maar alle vaardigheden die je in deze cursus leert heb je in de eerste instantie nodig om verder door te ontwikkelen naar Indesign werk voor digitale toepassingen zoals hierboven omschreven.

Eerst leer je hoe Indesign er uit ziet en hoe je daar mee werkt (Interface). Vervolgens gaan wij samen een lay-out ontwerpen in Indesign. Zodanig dat je een sjabloom hebt gemaakt waarmee je snel en eenvoudig meerdere malen dezelfde lay-out in kan vullen. Zodat je bijvoorbeeld voor een volgende 'editie' niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Precies dat is waar Indesign sterk in is. Ook leer je hoe je je gemaakte lay-out het beste kan overdragen aan een drukkerij. Je leert hoe je een Indesign document via de Adobe Creative Cloud online met iemand kan delen. Verder leer je Indesign te gebruiken om interactieve PDF documenten op te stellen waarmee iemand met een PDF reader gemakkelijk velden in kan vullen of een digitale handtekening kan plaatsen.

Onno Rijpstra is in 1994 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht en heeft sinds 2005 ontelbaar veel vormgevers leren werken met Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign. Daarom is hij ook door Adobe gecertificeerd (ACE). Hij gaat de basiscursus Indesign DTP voor jou verzorgen.

 

De eerst volgende klassikale lesdagen zijn:

Apr 24
Mei 01
________________
Jun 12
Jun 19
________________
Aug 21
Aug 28
________________
Okt 02
Okt 09
________________
Nov 13
Nov 20

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'

 

 

Met Adobe Indesign kan je de volgende producten ontwerpen

 • Flyer
 • Folder
 • Poster
 • Nieuwbrief
 • infographic
 • Brochure
 • Informatie boekje
 • Interactieve PDF
 • Collectie overzichtspagina

 

Dit is waarom je hier Indesign voor gebruikt

 • Om typografie en lay-out ontwerp automatiseren.
 • Stramien pagina's gebruiken.
 • Complexe documenten maken zonder vertraging op de computer.
 • Automatisch pagina's orderenen om een boekje in de juiste paignavolgorde te printen.
 • Interactieve PDF documenten te maken.
 • Jouw publicatie online te pubiceren in maar 1 klik.
 • Een presentatie te ontwerpen met heel veel meer mogelijkheden dan bij Powerpoint.

 

Niveau

 • Geen Adobe ervaring nodig. 
 • Basis computer ervaring is een must. 

 

Wat ga je leren

In deze training leer je de basisprincipes van Adobe Indesign om een stramien te maken voor jouw eigen publicaties. Alle typografie en layout ontwerp elementen kan je d.m.v. 'stijlen' als bewerking opslaan en zo geautomatiseerd hergebruiken. Wanneer je een dergelijk stramien af hebt, dan is het vullen van jouw publicatie een fluitje van een cent. Een klein beetje kort door de bocht hoef je dan alleen nog maar de tekst en de afbeeldingen te plaatsen en de juiste stijlen toe te wijzen. Vervolgens leer je diverse methoden om jouw publicatie te delen met anderen. Dat kan door er drukwerk van te maken, er een PDF van op te slaan, of je kan online publiceren. Dat kan in Indesign met één druk op de knop waarna je de ontvanger alleen maar een link hoeft te sturen. De ontvanger kan jouw publicatie bekijken en opitoneel als PDF downloaden vanuit de web browser. Nooit meer zware PDF documenten naar iemand sturen over het internet!

 

BOEK EEN CURSUS EN KRIJG GRATIS:

 

SUPPORT 

 • 12 maanden Professioneel support.
 • Support vanaf afstand.


CERTIFICAAT

 • Je kan na afronding van de cursus bij ons kosteloos een certificaat aanvragen.

 

LOCATIE

 • De lessen vinden plaats op onze leslocatie in Ugchelen.

 

TAAL

 • Nederlands. 


COMPUTER

 • Ideaal is om je eigen laptop mee te nemen of anders overleg vooraf met ons voor een oefen laptop. 

 

ADOBE LIDMAATSCHAP

 • Het Adobe Creative Cloud lidmaatschap is niet inbegrepen bij de boeking van de cursus. 

 

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'