nederland.png  Klik hier voor Nederlands

BASIC COURSE ILLUSTRATOR

UGCHELEN

14 hours lesson

Learn to design graphic elements for a corporate identity and illustrations for magazines or websites.  

Adobe Illustrator is a versatile application designed to create 'vector' shapes. Those are lines that can be unlimited scaled without losing quality. That's the reason logo's are always created using vector shapes. Besides logo's and illustrations, Illustrator is a great application to design a lay-out like a flyer or poster. Vector shapes are excellent for illustrations that need to be recolored easily. 

 

THE NEXT DATES FOR CLASSROOM LESSONS ARE:

Apr 22
Apr 29
________________
Jun 10 VOL
Jun 17 VOL
________________
Aug 19
Aug 26
________________
Sept 30
Okt 07
________________
Nov 11
Nov 18

 

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

Below you can read the subjects you will learn. Together we will learn Illustrator skills in a practical way. Besides design skills, we will teach you how you should deliver your vector art to a printer or web-designer. 

WORKSPACE

 • Create and safe an easy to use workspace. 
 • Create handy keyboard shortcuts. 
 • Learn how to navigate over the document window. 

 

SELECTION TOOL

 • Select.
 • Direct Select.
 • Group Select.
 • Lasso.

 

LOCK AND HIDE

 • Lock and hide a selection.
 • Lock and hide 'all other' objects.
 • Unlock and Show objects. 
 • Learn the benefits of the 'Isolation mode' feature. 

 

CREATE SHAPES

 • Draw shapes using the 'Pen Tool'. 
 • Create shapes using geometric shape tools. 
 • Create closed shapes using the 'Blob Brush Tool'. 
 • Learn the best way to let Illustrator trace images to vector shapes. 
 • Build and edit shapes using the 'Shape Builder Tool' and the 'Pathfinder panel'. 

 

MANIPULATE SHAPES

 • The effect 'Distort & Translform'. 
 • Puppet Warp.
 • Offset-Path. 

 

COMBINE SHAPES

 • Group.
 • Compound Path.
 • Clipping Mask.

 

MANIPULATE PATHS

 • Width Tool.
 • Offset-Path.
 • Expand shapes and effects.

 

BRUSHES

 • Pattern Brush.
 • Art Brush.
 • Scatter Brush.
 • Bristle Brush.

 

COLORS

 • Create colors and swatches.
 • Color and recolor shapes.
 • Automate multi color illustrations using color groups.
 • Use the Gradient Tool.

 

TYPOGRAPHY

 • Create a logo using a desired Adobe font and manipulate it. 
 • Learn Adobe Fonts.

 

ADOBE ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Learn how to add and apply art using the integrated artificial intelligence module Adobe Firefly: 

 • Generate graphics, icons, scenery's and patterns by prompting a commando (Text to Graphic). 
 • Apply or modify colors using 'Generative Recolor'. 
 • Intertwine parts of an object using artificial intelligence. 
 • Create a mockup by placing a vector artwork on an image where Illustrator creates an invisible 3d model of the object on the image. 
 • Re-create type from text on an image or text that has been transformed to outlines. 

 

STORAGE

 • How to create a PDF file for the printer.
 • How to create images for the web and mobile apps.

 

ADVICE IN ADVANCE

 • Doubts about your computer? Let is have a look remotely to give you advise.

 

EXERCISE FILES

 • You get one yeaa online tutorials and exercise files you can download. No need to buy materials. 

 

POST TRAINING ASSISTANCE

 • Our strength is that you stay in direct contact with usk after the training. You can log in to Designersupport and as us if you get stuck creating an illustration. 
 • We are even prepared to create a remote connection if we need to show how it's made in Illustrator.

 

CERTIFICATE

 • On request you can get a free certificate.

 

LUNCH

 • We take care of the lunch. Do you have any wish for lunch? Just let us know.

 

TRAINING LOCATION

 • Ugchelen.

 

LANGUAGE

 • Dutch

 

COMPUTER

 • The ideal situation is to bring your own laptop and else get in contact with us if you like to use one of our training laptops. 
 • Adobe Illustrator on the iPad is unfortunately not suitable for this course. A standard Windows or Apple laptop or computer is required.

 

ADOBE MEMBERSHIP

 • The Adobe Creative Cloud membership is not included by the booking of this training.

 

GRAPHICS CREATED BY THE TEACHER

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

____________________________________

BASISCURSUS ILLUSTRATOR GRAFISCH

UGCHELEN

14 uur les verdeeld over twee lesdagen

Leer grafische elementen ontwerpen zoals logo’s voor een huisstijl en illustraties voor bijvoorbeeld tijdschriften of websites.

 

Adobe Illustrator is een veelzijdig programma gebaseerd op het maken van vector objecten. Dat zijn lijntekeningen die onbeperkt schaalbaar zijn zonder kwaliteit te verliezen. Om die reden worden logo’s altijd in vector ontworpen. Naast het ontwerpen van logo’s en illustraties kan er met Illustrator ook een lay-out worden ontworpen voor bijvoorbeeld een flyer of poster. De vector vormen zijn eenvoudig in te kleuren en weer van kleur te veranderen.

 

De eerst volgende klassikale lesdagen zijn:

Apr 22
Apr 29
________________
Jun 10 VOL
Jun 17 VOL
________________
Aug 19
Aug 26
________________
Sept 30
Okt 07
________________
Nov 11
Nov 18

 

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'

De onderwerpen hieronder zijn de vaardigheden die jij gaat leren. Wij gaan dat praktijkgericht uitvoeren. Je leert niet alleen Logo's en Illustraties maken met Adobe Illustrator, maar wij zullen ook uitleg geven hoe je een bestand bij een drukkerij, of aan een web-designer aanlevert. 

 

WERKRUIMTE

 • Stel een werkruimte in en bewaard die voor hergebruik.
 • Stel een paar handige sneltoetsen in.
 • Hoe navigeer je over het scherm.

 

GEREEDSCHAP SELECTEREN

 • Selecteren.
 • Direct selecteren.
 • Groep selecteren.
 • Lasso.

 

VERGRENDELEN EN VERBERGEN

 • Vergrendel of verberg de selectie.
 • Vergrendel of verberg alle andere dan geselecteerd.
 • Ontgrendel of Toon alles snel.

 

VORMEN MAKEN

 • Tekenen met het gereedschap 'Pen'.
 • Vormen maken met geometrische vormen gereedschappen.
 • Gesloten vormen maken met het 'Klodderpenseel'.
 • Afbeeldingen overtrekken.
 • Vormen aanpassen met het gereedschap 'Vormen maken' en 'Pathfinder'.

 

VORMEN MANIPULEREN

 • Het effect 'Vervormen en transformeren'.
 • Marionet verdraaien.
 • Pad verschuiven.

 

KOMBINEREN

 • Groeperen.
 • Samengesteld pad.
 • Knipmasker.

 

PADEN MANIPULEREN

 • Lijnbreedte aanpassen.
 • Pad verschuiven.
 • Lijnen, en effecten uitbreiden naar gesloten vormen.

 

PENSELEN

 • Patroonpenseel.
 • Kunstpenseel.
 • Verstrooiingspenseel.
 • Borstelpenseel.

 

KLEUREN

 • Zelf kleuren aanmaken.
 • Kleurstalen aanmaken voor hergebruik.
 • Vormen inkleuren en opnieuw inkleuren.
 • Inkleuren automatiseren d.m.v. kleurgroepen.
 • Kleurverloop toepassen.

 

TYPOGRAFIE

 • Maak een logo met gebruik van Adobe Fonts.
 • Leer werken met Adobe Fonts. 

 

ADOBE KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Leer hoe je graphics toevoegt en aanpast met gebruik van de geïntegreerde kunstmatige intelligentie module 'Adobe Firefly'. 

 • Genereer graphics, icoontjes, landschappen en patronen door het invoeren van een text opdracht (prompt). 
 • Kleur een graphic in of pas alle kleuren ineens aan met gebruik van de functie 'Generatief kleuren'. 
 • Verstrengel delen van een graphic met gebruik van kunstmatige intelligentie. 
 • Maak een 'mockup' door een graphic op een foto te plaatsen. Illustrator maakt van het object op de foto onzichtbaar een 3d model zodat de graphic in 3d over het object over de foto valt. 
 • Maak van tekst op een foto of vector tekst dat reeds is omgezet naar omtrekken weer lettertypen zodat je er opnieuw mee kan typen. 

 

OPSLAG

 • Leer hoe je het beste een PDF document voor de drukkerij op kan slaan. 
 • Hoe exporteer je het beste plaatjes voor websites en apps.

ADVIES VOORAF

 • Twijfelt je over jouw computer? Laat ons dan even vooraf vanaf afstand kijken of alles in orde is.

 

OEFENBESTANDEN

 • De cursus wordt uitgevoerd met behulp van vooraf gemaakte oefenbestanden. Jij ontvangt een link waar je alle oefenbestanden kan downloaden.

 

HULP ACHTERAF

 • Onze kracht is dat jij rechtstreeks contact blijft houden met dezelfde docent waarvan jij ook les hebt gehad. Je kan een jaar lang vragen blijven stellen. Er kan zelfs iets op afstand worden voorgedaan.

 

CERTIFICAAT

 • Je kan na afronding van de cursus bij ons kosteloos een certificaat aanvragen.

 

LUNCH

 • Wij verzorgen jouw lunch. Heb je bijzonderheden? Laat dit gerust weten, dan houden wij daar rekening mee.

 

LOCATIE

 • De lessen vinden plaats op onze leslocatie in Ugchelen.

 

COMPUTER

 • Ideaal is om je eigen laptop mee te nemen of anders overleg vooraf met ons voor een oefen laptop. 
 • Adobe Illustrator op de iPad is helaas niet geschikt voor deze cursus. Een normale Windows of Apple laptop of computer is een vereiste.

 

ADOBE LIDMAATSCHAP

 • Het Adobe Creative Cloud lidmaatschap is niet inbegrepen bij de boeking van de cursus. 

 

GRAFISCHE ONTWERPEN GEMAAKT DOOR DE DOCENT

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'