Fill and Stroke

TUT-ICON-Fill-and-Stroke.jpg

nederland.png

Vector drawings are basically lines (paths) with a stroke color and fill color applied to it. Each time you open a vector drawing, the computer calculates the coordinates of: 

 • 'Anchor Points'
 • the path and it's curve in between
 • the stroke color and stroke width
 • the fill color.

Stroke-and-Fill-01.png

Each time you scale a drawing larger or smaller, the computer recalculates all these values and coordinates. That's why a vector drawing is always sharp.

icon ai file.jpgicon video.jpg

This video takes 2,2 minutes.

Step 1: Click on the yellow 'Ai' icon to download the Illustrator document and open it in Illustrator.

Step 2: Activate the 'Zoom Tool' (z) Zoom Tool.png.

Stroke-and-Fill-02.pngStep 3: Drag a 'Marquee' around the shirt and realease the mouse button.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 4: Activate the 'Selection Tool' (v) Selection Tool.png.

Stroke-and-Fill-03.pngStep 5: Click on the path of the body or sleeve to select it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colors

Stroke-and-Fill-05.pngStep 6: When an object is selected, Illustrator shows two buttons on the top of the Illustrator interface Stroke-and-Fill-10.png.

 • Click on the left arrow icon (Fill Color Picker)
 • Choose one of the color swatches

Stroke-and-Fill-04.png

 

 

Stroke-and-Fill-07.pngStep 7: To apply a color to the stroke:

 • Click on the right arrow icon (Stroke Color Picker)
 • Choose one of the color swatches

Stroke-and-Fill-06.png

The color pickers above only show colors which are inside the document's Swatches panel.

When you want to create new colors:

 

 

Stroke-and-Fill-09.png

Step 8: Below the 'Tools panel' on the left, there are two color picker icons as well. One for the stroke and one for the fill.

 

 

Step 9: To change one of these colors, doubleclick on the 'stroke' color picker or the 'fill' color picker.

Stroke-and-Fill-11.pngStep 10: Click inside the center color slider to choose the base color.

 

 

 

 

 

 

Stroke-and-Fill-12.pngStep 11: Click and drag inside the left gradient box to choose the desired color tint.Then click 'OK'.

 

 

 

 

 

Stroke width

Stroke-and-Fill-13.pngStep 12: Traditionally, the stroke which is mentioned in 'Points' (pt). When a single object is selected with the 'Selection Tool' (v) Selection Tool.png, on top of the Illustrator interface the stroke settings are shown. Click on the right down arrow icon to choose a larger or smaller stroke width.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKE-PANEL.pngStep 13: Another way to change the stroke settings is using the 'Stroke' panel. Go to Window > Stroke to open this panel.

 

You can click with the cursor inside the Weight box and then use the up and down arrow keys on you keyboard to increase of decrease the stroke weight.

 

 

 

 

---------------------------------------------------------

Kleurvulling en lijndikte

TUT-ICON-Fill-and-Stroke.jpg

Vector tekeningen zijn in basis lijnen (paden) met een lijn kleur met daar een kleur vulling aan toegevoegd. Elke keer dat je een vector tekening opent zal de computen de coördinaten uitrekenen van :

 • de 'anker punten'
 • de lijn (het pad) en de kromming
 • de lijn kleur en lijn dikte
 • de kleur vulling

Stroke-and-Fill-01.png

Elke keer dat je een tekening groter of kleiner maakt (van schaal veranderd) zal de computer al deze waardes en coördinaten herberekenen. Dit verklaart waarom een vector tekening altijd scherp is.

icon ai file.jpgicon video.jpg

Deze video duurt 2,2 minuten (Nederlandstalige video wordt nog gemaakt)

Stap 1: Klik op het gele Ai icoon om het Illustrator document te openen in Illustrator.

Stap 2: Activeer het gereedschap 'Zoomen' (z) Zoom Tool.png.

Stroke-and-Fill-02.pngStap 3: Sleep het zoom kader om het shirt heen en laat de muisknop los.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Activeer het gereedschap 'Selectie' (v) Selection Tool.png.

Stroke-and-Fill-03.pngStap 5: Klik op het object (de body of de mouw) om het te selecteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleuren

Stroke-and-Fill-05.pngStap 6: Wanneer een object is geselecteerd, laat Illustrator twee buttons zien boven in het Illustrator menu: Stroke-and-Fill-10.png.

 • Klik op de pijl in het linker icoon (Vulling kleurkiezer)
 • Kies één van de kleur stalen

Stroke-and-Fill-04.png

 

 

Stroke-and-Fill-07.pngStap 7: Een kleur toepassen op de lijn:

 • Klik op de pijl in het rechter icoon (Lijn kleurkiezer)
 • Kies één van de kleur stalen

Stroke-and-Fill-06.png

De kleur mogelijkheden die je te zien krijgt, zijn de kleuren die opgeslagen zijn in het document.

Wanneer je nieuwe kleuren wilt creëren:

 

 

Stroke-and-Fill-09.png

Stap 8: Onder het 'Gereedschappen venster' links, zie je nog twee 'kleurkiezers'. Eén voor de lijn (Stroke) en één voor de vulling (Fill).

 

 

Stap 9: Om één van deze kleuren te veranderen, dubbelklik op de 'lijn' kleurkiezer of op de 'vulling' kleurkiezer.

Stroke-and-Fill-11.pngStap 10: Klik in het midden van de kleur range om de basiskleur te kiezen.

 

 

 

 

 

 

Stroke-and-Fill-12.pngStap 11: Klik en sleep binnen de linker box om de gewenste kleur te kiezen. Klik vervolgens op 'OK'.

 

 

 

 

 

Lijndikte

Stroke-and-Fill-13.pngStap 12: Traditioneel gezien wordt een lijn dikte weergegeven in 'punten' (pt). Wanneer een object is geselecteerd met het gereedschap 'Selectie' (v) Selection Tool.png, zie je boven de Illustrator menu balk de specificaties van de lijn. Klik op het rechter neerwaardse pijl icoon om een dikkere of dunnere lijn te kiezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKE-PANEL.pngStap 13: Een andere manier op lijn specificaties te veranderen is door gebruik te maken van het 'Lijn' venster. Ga naar Venster > Lijn om dit venster te openen.

 

Je kunt met de cursor in de 'lijndikte box' klikken en daarna de opwaardse en neerwaardse pijltoetsen gebruiken om de lijndikte te veranderen.

 

 

 

Related items