Skirt 8-Lanes CAD Demo

This tutorial explains how you can draw the 8 lanes skirt.

 

Stopping halfway the tutorial? Prevent to lose your work!

Go on top of the screen to 'File > Save' and save the document. Write on a piece of paper (or your mobile phone note app) at which step you stopped. This prevents having to puzzle the next time you continue with this tutorial.


Step 1
:Go to File > New.

Fill in:

 • Name: Skirt 8-Lanes.
 • Number of Artboards:  1.
 • Units: Centimeters.
 • Orientation: Landschape.
 • Width: 70 cm.
 • Height: 40 cm.
 • Click OK.

 

To have a better view:

 • Press 'Z' and click and drag a mark over the area you want to zoom in to.
 • Press 'Ctrl-0' to fit the artboard in the window.

 

Create the set up of the pattern

Step 2: Activate the 'Line Segment Tool Line Segment Tool.png (\).

Construction-line.pngStep 3: Click in the panel called 'DS CAD-Graphic Styles-En' on "Construction Line".

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-001.pngStep 4: Right click in the center of the artboard and fill in:

 • Length:  20.
 • Angle:  180.
 • Click OK .

ROK-8-BAANS-002.png

 

 

 

ROK-8-BAANS-003.pngStep 5: Click on the horizontal guide path and fill in:

 • Length:  9.
 • Angle:   270.
 • Click OK.

ROK-8-BAANS-004.png

ROK-8-BAANS-005.pngStep 6: Click left from the vertical guide path and fill in:

 • Length:  12,5.
 • Angle:  270.
 • Click OK.
 • Keep the path selected.

ROK-8-BAANS-006.png

Step 7: Activate the "Group Selection Tool" Group Selection Tool.png (Q).

Step 8: Press and hold 'Shift' and click on the right verticle guide path to add it to the selection.

OBJECT-PADEN-ANKERPUNT TOEVOEGEN.jpgStep 9: On top of the screen go to 'Object - Path - Add Anchor Points'.

Exactly halfway both paths, new anchor points are added.

 

Step 10: Deselect (Ctrl-Shift-A). 

ROK-8-BAANS-007.png

 

Finish the set up of the pattern

ROK-8-BAANS-008.png

Step 11: On the right vertical guide path, click on the center anchor point, press and hold the mouse and drag the path to the right anchor point from the horizontal guide path. Then release the mouse.

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-009.pngStep 12: On the left vertical guide path, click on the center anchor point, press and hold the mouse and drag the path to the left anchor point from the horizontal guide path. Then release the mouse.

Step 13: Keep the path selected. 

 

 

 

ROK-8-BAANS-010.pngStep 14: Press 'Enter' and fill in:

 • Horizontal  -40.
 • Vertical  0.
 • Click on Copy.
 • Deselect (Ctrl-Shift-A).

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-011.png

 

Step 15: Activate the 'Line Segment Tool Line Segment Tool.png (\), on the left vertical guide path, click on the center anchor point and drag the mouse to the left anchor point from the horizontal guide path.

ROK-8-BAANS-012.png

 

Connect points

Step 16: Click on the top anchor point from the left vertical guide path and drag to the top anchor point from the center vertical guide path.

Step 17: Deselect (Ctrl-Shift-A).

ROK-8-BAANS-013.png

Step 18: Click on the top anchor point from the center vertical guide path and drag to the top anchor piont from the right vertical guide path.

ROK-8-BAANS-014.png

 

Draw half of the 8-lanes skirt

Step 19: Click on the left vertical guide path, press and hold 'Shift' and click on the top horizontal guide path to add it to the selection.

Pattern.pngStep 20 Click in the panel called 'DS CAD-Graphic Styles-En' on "Pattern".

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-016.png

 

ROK-RECHT-022.jpg

Step 21: Click and drag a rectangle over all hip paths to select them. Then on top of the screen choose 'Object - Lock - Selection' (Ctrl+2).

ROK-8-BAANS-017.png

Step 22: Activate the "Pen Tool" Pen Tool.png (P).

Step 23: To draw the curve:

 • ROK-8-BAANS-018.pngClick on the right anchor point from the horizontal black path, drag a handle to the right and release the mouse.
 • Move the mouse right above the corner point from the red guide paths, click on the corner point and drag right to create the curve.

When you did not manage to create a nice curve, simply Undo (Ctrl-Z) and try it again.

 

 

Step 24: Activate the 'Line Segment Tool Line Segment Tool.png (\).

ROK-8-BAANS-019.pngStep 25: Click on the right anchor point from the bottom horizontal red guide path. Press 'Enter' and fill in:

 • Length:  0,4.
 • Angle:  180.
 • Click OK.
 • Keep the path selected.

ROK-8-BAANS-020.png

Step 26: Activate the "Group Selection Tool" Group Selection Tool.png (Q).

Step 27: Press and hold 'Shift' and click on the top curved black path to add it to the selection.

ROK-RECHT-022.jpgStep 28: On top of the screen choose 'Object - Lock - Selection (Ctrl+2).

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-023.png

Step 29: Activate the "Pen Tool" Pen Tool.png (P).

Step 30: To draw the next curved path:

 • Click on the right top anchor point from the corner point and drag a handle left downwards, then release the mouse.
 • Move the mouse to the left anchor point from the short black path, click on the anchor point, press and hold 'Shift' and drag downwards to create the curve, then release the mouse.

 

 

 

Remove and shorten paths

3 Object-Unlock All.jpg

Step 31: On top of the screen choose 'Object - Unlock All' (Alt+Ctrl+2).

Step 32: Deselect (Ctrl-Shift-A).

When you installed, the 'DS Actions' function keys, you can also press 'F8' to carry out both two steps at once.

 

 

 

 

 

Step 33: Activate the "Group Selection Tool" Group Selection Tool.png (Q), and click on the top diagonal red guide path to select it. 

ROK-8-BAANS-024.png

Step 34: Press and hold 'Shift' and click on the right verticle red guide path and click on the short horizontal black path to add it to the selection. Then press 'Backspace' to remove the selected paths.

 

 

 

 

Step 35: Activate the 'Direct Selection Tool' Direct Selection Tool.png (A).
ROK-8-BAANS-027.pngStep 36: To select the horizontal red guide, click and drag across the path, then click on the right anchor point. Press 'Enter' and fill in:

 • Horizontal  -0,4.
 • Vertical  0.
 • Click OK.
 • Deselect (Ctrl-Shift-A).

 

ROK-8-BAANS-026.png

 

The last steps

Step 37: Activate the "Group Selection Tool" Group Selection Tool.png (Q).

ROK-RECHT-022.jpgStep 38: Click on the left vertical black path, then on top of the screen choose 'Object - Lock - Selection' (Ctrl+2).

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-025.png

 

Select-Same-Stroke Color.jpg

Step 39: Click on the horizontal black path and on top of the screen choose 'Select - Same Stoke Color'. All black path that were nog locked are selected now.

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 40: Press and hold the 'Rotate Tool' and choose the 'Reflect Tool' Reflect Tool.png (O).

Blouse-Coupeloos-Ruim-67.jpg

Step 41: Press and hold 'Alt' and click on the bottom anchor point from the right vertical curved black path. A panel opens: 

 • Choose Horizontal.
 • Click on Copy.

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-028.png

 

Step 42: Activate the "Group Selection Tool" Group Selection Tool.png (Q).
Step 43: Click and drag a rectangle over the crossing from the red guide paths to select all red paths.
Measure-line.pngStep 44: Click in the panel called 'DS CAD-Graphic Styles-En' on 'Measure Line'.

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-029.png

 

Congratulations! You just created the 8 lanes skirt.

____________________________________________

Rok 8 baans

In deze tutorial wordt je uitgelegd hoe je een rechte 8-baans rok kan tekenen.

 

Tussentijds stoppen? Voorkom verlies van je werk!

Ga bovenaan naar "Bestand > Opslaan Als.." en bewaar het document. Schrijf op een papiertje (of in je fancy Android / Apple apparaat) bij welke stap je was gebleven en voorkom dat je de volgende keer moet gaan puzzelen! 

 


Stap 1
: Ga naar Bestand > Nieuw.

Vul in:

 • Naam: Rok 8-baans.
 • Aantal teken gebieden:  1.   
 • Eenheden: Centimeters.
 • Orientatie: Liggend.
 • Wijdte: 70 cm.
 • Hoogte: 40 cm.
 • Klik op OK.

 

Wil je het beter kunnen zien:

 • Voer dan de sneltoets 'Z' uit en trek een rechthoek over een detail waar je naar toe wilt inzoomen.
 • Voer de sneltoets 'Ctrl-0' uit om het tekengebied weer passend in het beeldscherm te maken.

 

De lengte en omvang maten uitzetten

Stap 2: Activeer het gereedschap "Lijnsegment" Line Segment Tool.png (\).

Hulplijn-Opzet.png

Stap 3: Klik met je muis bij " DS CAD-Graphic Styles NL" op "Hulplijn Opzet".

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-001.pngStap 4: Klik rechts in het midden van het tekengebied en vul in:

 • Lengte:  20.
 • Hoek:  180.
 • Klik op OK .

ROK-8-BAANS-002.png

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-003.pngStap 5: Klik onder de horizontale hulplijn en vul in:

 • Lengte:  9.
 • Hoek:   270.
 • Klik op OK.

ROK-8-BAANS-004.png

ROK-8-BAANS-005.pngStap 6: Klik links van de verticale hulplijn en vul in:

 • Lengte:  12,5.
 • Hoek:  270.
 • Klik op OK.
 • Laat de lijn geselecteerd.

ROK-8-BAANS-006.png

Stap 7: Activeer het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png (Q).

Stap 8: Houd de 'Shift' toets ingedrukt, klik op de rechter vericale hulplijn om aan de selectie toe te voegen.

OBJECT-PADEN-ANKERPUNT TOEVOEGEN.jpgStap 9: Kies in de bovenbalk "Object - Paden - Ankerpunten Toevoegen".

Nu zijn er precies op de helft van de lijnen een ankerpunt geplaatst.

 

Stap 10: Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

ROK-8-BAANS-007.png

De opzet van de lengte en omvang maten afmaken

ROK-8-BAANS-008.png

Stap 11: Klik op het middelste ankerpunt van de rechter verticale hulplijn, houd de muisknop ingedrukt en sleep de lijn naar het rechter ankerpunt van de horizontale hulplijn. Laat de muisknop los.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-009.pngStap 12: Klik op het middelste ankerpunt van de linker verticale hulplijn, houd de muisknop ingedrukt en sleep de lijn naar het linker ankerpunt van de horizontale hulplijn. Laat de muisknop los.

Stap 13: En laat de lijn geselecteerd. 

 

 

 

ROK-8-BAANS-010.pngStap 14: Druk op 'Enter' en vul in:

 • Horizontaal  -40.
 • Verticaal  0.
 • Klik op "Kopiëren".
 • Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-011.png

 

Stap 15: Activeer het gereedschap "Lijnsegment" Line Segment Tool.png (\), klik op het middelste ankerpunt van linker vericale hulplijn en sleep je muis naar het linker ankerpunt van de horizontale hulplijn.

ROK-8-BAANS-012.png

 

Punten verbinden

Stap 16: Klik op het bovenste ankerpunt van de linker verticale hulplijn en sleep met je muis naar het bovenste ankerpunt van de middelste verticale hulplijn.

Stap 17: Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

ROK-8-BAANS-013.png

Stap 18: Klik op het bovenste ankerpunt van de middelste verticale hulplijn en sleep je muis naar het bovenste ankerpunt van de rechter verticale hulplijn.

ROK-8-BAANS-014.png

 

De halve 8-baans rok tekenen

Stap 19: Klik op de linker verticale hulplijn, houd de 'Shift' toets ingedrukt en klik op de bovenste horizontale hulplijn om aan de selectie toe te voegen. 

Patroon.png

Stap 20:  Klik met je muis bij "DS CAD-Graphic Styles NL" op "Patroon".

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-016.png

 

ROK-RECHT-022.jpg

Stap 21: Selecteer het heupgedeelte door met je muis een rechthoek over alle lijnen te slepen en kies uit de bovenbalk "Object - Vergrendelen - Selectie" (Ctrl+2).

ROK-8-BAANS-017.png

Stap 22: Activeer het gereedschap "Pen" Pen Tool.png (P).

Stap 23: Om deze bocht te tekenen:

 • ROK-8-BAANS-018.pngKlik op het rechter ankerpunt van de horizontale zwarte lijn, en sleep een handle naar rechts en laat de muis los.
 • Beweeg de muis naar het rechts boven hoekpunt van de rode hulplijnen, klik op het ankerpunt van het hoekpunt en sleep naar rechts onder om de bocht te creëren en laat de muis los..

Lukt het niet gelijk een mooie ronding te maken maak dan de laatste bewerkingen ongedaan door twee keer (Ctrl-Z) in te drukken en probeer het opnieuw.

 

Stap 24: Activeer het gereedschap "Lijnsegment" Line Segment Tool.png (\).

ROK-8-BAANS-019.pngStap 25: Klik met je muis op het rechter ankerpunt van de onderste horizontale rode hulplijn. Druk op 'Enter' en vul in:

 • Lengte:  0,4.
 • Hoek:  180.
 • Klik op OK.
 • Laat de lijn geselecteerd.

ROK-8-BAANS-020.png

 Stap 26: Activeer het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png (Q).

Stap 27: Houd de 'Shift' toets ingedrukt en klik op de bovenste gebogen zwarte lijn om aan de selectie toe te voegen.

ROK-RECHT-022.jpgStap 28: Kies uit de bovenbalk "Object - Vergrendelen - Selectie" (Ctrl+2).

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-023.png

Stap 29: Activeer het gereedschap "Pen" Pen Tool.png (P).

Stap 30: Om de volgende bocht te tekenen:

 • Klik op het rechts boven ankerpunt van het hoekpunt en sleep een handle naar links onder en laat de muis los.
 • Beweeg de muis naar het linker ankerpunt van het korte zwarte lijntje, klik op het ankerpunt en sleep met de 'Shift' toets ingedrukt naar onderen om de bocht te creëren en laat de muis los.

 

 

 

Lijnen verwijderen en inkorten

3 Object-Unlock All.jpg

Stap 31: Kies in de bovenbalk "Object - Alles ontgrendelen" (Alt+Ctrl+2).

Stap 32: Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

'F8' voor deze procedure als je 'DS Actions' hebt geïnstalleerd.

 

 

 

 

 

Stap 33: Activeer het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png (Q) en klik op de bovenste schuine rode hulplijn om te selecteren.

ROK-8-BAANS-024.png

Stap 34: Houd de 'Shift' toets ingedrukt, klik op de rechter verticale rode hulplijn en klik op het korte horizontale zwarte lijntje om aan de selectie toe te voegen en verwijder deze lijnen door de 'Backspace' toets in te drukken.

 

 

 

 

Stap 35: Activeer de "Direct selecteren" Direct Selection Tool.png (A).
ROK-8-BAANS-027.pngStap 36: Selecteer de horizontale rode hulplijn door met je muis dwars over de lijn te slepen en klik op het rechter ankerpunt, druk op 'Enter' en vul in:

 • Horizontaal  -0,4.
 • Verticaal  0.
 • Klik op OK.
 • Deselecteer (Ctrl-Shift-A).

 

ROK-8-BAANS-026.png

 

De laatste handelingen

Stap 37: Activeer het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png (Q).

ROK-RECHT-022.jpgStap 38: Klik op de linker verticale zwarte lijn en kies uit de bovenbalk "Object - Vergrendelen - Selectie" (Ctrl+2).

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-025.png

 

Select-Same-Stroke Color.jpg

Stap 39: Klik op de horizontale zwarte lijn en kies in de bovenbalk "Selecteer - Zelfde - Lijnkleur". Alle zwarte lijnen die niet vergrendeld zijn zijn nu geselecteerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 40: Houdt het gereedschap "Roteren" ingedrukt en kies dan het gereedschap "Spiegelen" Reflect Tool.png (O).

Blouse-Coupeloos-Ruim-67.jpg

Stap 41: Druk de 'Alt' toets in en klik op het onderste ankerpunt van de rechter verticaal gebogen zwarte lijn. Een venster wordt geopend:

 • Kies Horizontaal. 
 • Klik op Kopiëren.

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-028.png

 

Stap 42: Activeer het gereedschap "Groep selecteren" Group Selection Tool.png (Q).
Stap 43: Klik en sleep een rechthoek over de kruising van de rode hulplijnen om alle rode lijnen te selecteren.
Meetlijn.pngStap 44: Klik met je muis bij "DS CAD-Graphic Styles-NL" op "Meetlijn".

 

 

 

 

 

 

 

ROK-8-BAANS-029.png

 

Gefeliciteerd! Je hebt zojuist het patroon van de rechte 8-baans rok afgerond.