nederland.png  Klik hier voor Nederlands

BASIC COURSE PHOTOSHOP

UGCHELEN

14 hours lesson

Photoshop is the program for editing existing images or by merging images together to create your own design. The final result is always an image made up of pixels. Learn in this Photoshop course to optimize, adjust, and or combine images into advanced compilations. Learn to use Photoshop to achieve creative expressions. We start with what Photoshop looks like (Interface) and how to work with it, and from there, we will edit images in such a practical way that you learn to master all the most important facets of Photoshop, allowing you to quickly continue to develop independently after the course.

Onno Rijpstra graduated in 1994 from the Utrecht School of the Arts and has taught countless designers to work with Adobe Illustrator, Photoshop, and InDesign since 2005. That is why he is also Adobe Certified (ACE). He will provide the basic Photoshop course for graphic design for you.

 

THE NEXT DATES FOR CLASSROOM LESSONS ARE:

Jun 11 VOL
Jun 18 VOL
________________
Aug 20
Aug 27
________________
Okt 01
Okt 08
________________
Nov 12
Nov 19

 

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

 

 

 

TOPICS COVERED

WORKSPACE

 • Create an efficient and ease Photoshop workspace for a comfortable head start.
 • Learn important keyboard shortcuts to navigate.

 

IMAGE QUALITY

 • Learn the balance between the size of the image in centimeters and the amount of pixels (resolution). 

 

ASSEMBLE

 • What are the principles of assembling a Photoshop document.
 • Hoe do you mask, clip, group and mix layers. 
 • Create adjustment layers and effects and how to keep them adjustable later (non destructive editing). 

 

NON DESTRUCTIVE EDITING

 • Learn the many methods Photoshop offers to edit the document in a way that you can always go back steps, even after re-opening the document.

 

ENHANCE

 • Edit the image's color, color warmth and tints. 
 • Learn how you can remove distracting objects from an image in a magical way.  

 

SELECT PIXELS

 • For most editing processes you need to create a range of pixels first. Learn the methods to select pixels Photoshop offers. 
 • Different kind of images aks for different methods to select pixels. We teach you to recognize which methods works best for which kind of image. 
 • Learn how to refine the edge of the selection. 

 

BRUSH

 • A lot of editing features use a way of 'brushing'. We will show you how and when to use which kind of brushing.
 • Create, edit and save brushes.

 

DIFFERENCES

 • Vector versus pixel.
 • Quick mask and layer mask.
 • Select pixels versus target a layer.
 • Zooming versus panning.
 • Do or don't use an algorithm to select pixels.

 

TRANSFORM

 • Rotate, reflect, bend parts of an image.
 • Use 'Puppet Warp' to bend parts of an image. 

 

LAYERS

 • Understand the different types of layers.

 

TYPOGRAPHY

 • Learn Adobe Fonts.
 • Learn to edit type without a fuzz.

 

FILE TYPES

 • Which types of files are suitable for which types of.

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Adobe Photoshop had the artificial intelligence module 'Adobe Firefly' integrated. Learn how to use Adobe Photoshop's artificial intelligence by:

 • Remove parts from an image using the 'Remove Tool'. 
 • Remove a background in a single click. 
 • Select any subject in a single click.
 • Move objects using the 'Content Aware Move Tool'. 
 • Retouche using the 'Content Aware Fill Tool'. 
 • Re-create type even when type only exists of pixels. 
 • Replace objects using 'Generative Fill'. 
 • Expand images using 'Generative Expand'. 

 

POST TRAINING SUPPORT

 • The strength of Designersupport is that we will stay in contact with you after the training. You will get the opportunity to access our online lessons and tickets support page for one year after the training. We are even prepared to show you how something is done remotely. 

 

CERTIFICATE

 • After successfully finishing the training, you can ask us to send you a certificate free of charge. 

 

LUNCH

 • We offer you lunch. Do you have specific wishes for lunch? Just let us know in advance and we will take care of that. 

 

TRAINING LOCATION

 • Ugchelen.

 

LANGUAGE

 • Dutch

 

COMPUTER

 •  The ideal situation is to bring your own laptop and else get in contact with us if you like to use one of our training laptops. 
 • Adobe Photoshop on the iPad is unfortunately not suitable for this course. A standard Windows or Apple laptop or computer is required.

 

ADOBE MEMBERSHIP

 • The Adobe Creative Cloud membership is not included by the booking of this training.

 

PHOTOSHOP WORK CREATED BY THE TEACHER

SIGN UP OR REQUEST A QUOTE

 • The price for the classroom course, for one person is € 945,-.

We offer: 

 • One-on-one courses
 • Classroom courses (with dates to choose from).
 • In-Company courses

Click the button below to request a non-binding quote or to sign up for one of our courses.

 

________________________________________

BASISCURSUS PHOTOSHOP GRAFISCH

UGCHELEN

14 uur les verdeeld over twee lesdagen

Photoshop is het programma om bestaande afbeeldingen te bewerken of door afbeeldingen samen te voegen tot een eigen creatie te komen. Het eindresultaat is altijd een afbeelding bestaande uit pixels. Leer in deze Photoshop cursus afbeeldingen te optimaliseren, aan te passen en of te combineren tot geavanceerde compilaties. Leer Photoshop te gebruiken om tot creatieve uitingen te komen. Wij beginnen met hoe Photoshop er uit ziet (Interface) en hoe je daar mee werkt, en vanaf daar gaan wij zodanig praktijkgericht afbeeldingen bewerken zodat je alle belangrijkste facetten van Photoshop leert beheersen om zo na de cursus snel zelfstandig door te kunnen ontwikkelen.

Onno Rijpstra is in 1994 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht en heeft sinds 2005 ontelbaar veel vormgevers leren werken met Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign. Daarom is hij ook door Adobe gecertificeerd (ACE). Hij gaat de basiscursus Photoshop grafisch voor jou verzorgen.

 

De eerst volgende klassikale lesdagen zijn:

Jun 11 VOL
Jun 18 VOL
________________
Aug 20
Aug 27
________________
Okt 01
Okt 08
________________
Nov 12
Nov 19

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'

 

 

BEHANDELDE ONDERWERPEN

WERKRUIMTE

 • Stel de Photoshop werkruimte handig in voor een eenvoudige start.
 • Leer de belangrijkste sneltoetsen om te navigeren.

 

KWALITEIT

 • Leer hoe het werkt met de verhouding tussen de grootte van een afbeelding in afmetingen en de hoeveelheid pixels  (resolutie).

 

MONTEREN

 • Wat zijn de principes van het monteren van een afbeelding.
 • Hoe meng, maskeer, clip en groepeer je lagen.
 • Maak laagbewerkingen en effecten en leer hoe je ze er na opnieuw kan aanpassen.

 

HERSTELBAAR WERKEN

 • Leer zo te werken dat alle bewerkingen aanpasbaar blijven.

 

CORRIGEREN

 • Pas kleur, warmte en tint van een afbeelding aan.
 • Op magische wijze oneffenheden of een persoon uit een afbeelding verwijderen.

 

PIXELS SELECTEREN

 • Bij welk type afbeelding hoort welke techniek om een onderwerp in pixels te selecteren.
 • Een selectierand bijwerken of verfijnen.

 

PENSEEL

 • Gebruik penseelstreken bij diverse bewerkingstechnieken.
 • Maak, pas aan en bewaar penselen.

 

VERSCHILLEN

 • Vector versus pixel.
 • Snelmasker versus een laagmasker.
 • 'Pixels selecteren' versus 'een laag aanwijzen'.
 • Zoomen versus 'zoomen door slepen'.
 • Wel of niet automatisch selecteren.

 

TRANSFORMEREN

 • Draai, spiegel, buig delen van een afbeelding.
 • Gebruik 'Marionet verdraaien' om delen van een beeld geavanceerd te buigen.

 

LAGEN

 • Het onderscheid tussen de verschillende typen lagen.

 

TYPOGRAFIE

 • Leer werken met Adobe Fonts.
 • Tekst vormgeven zonder gehannes.

 

BESTANDSTYPEN

 • Welke bestandstypen zijn geschikt voor welke doeleinden.

 

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

Adobe Photoshop heeft de kunstmatige intelligentie module 'Adobe Firefly' in Photoshop geïntegreerd.  Leer dit te gebruiken door: 

 • Delen van een foto te verwijderen.
 •  Een achtergrond te verwijderen in één klik. 
 • Een object te selecteren in één klik. 
 • Een object te verplaatsen in een foto. 
 • Een foto kinderlijk eenvoudig te retoucheren. 
 • Tekst wat alleen nog maar bestaat uit pixels omzetten naar een lettertype dat er bijna exact op lijkt om opnieuw te kunnen gaat typen. 
 • Objecten te vervangen door een text opdracht in te voeren. 
 • Afbeeldingen uit te breiden door er simpelweg ruimte bij te schuiven. 
 • En nog veel meer. 

 

HULP ACHTERAF

 • Onze kracht is dat jij rechtstreeks contact blijft houden met dezelfde docent waarvan jij ook les hebt gehad. Je kan een jaar lang vragen blijven stellen. Er kan zelfs iets op afstand worden voorgedaan.

 

CERTIFICAAT

 • Je kan na afronding van de cursus bij ons kosteloos een certificaat aanvragen.

 

LUNCH

 • Wij verzorgen jouw lunch. Heb je bijzonderheden? Laat dit gerust weten, dan houden wij daar rekening mee.

 

LOCATIE

 • De lessen vinden plaats op onze leslocatie in Ugchelen.

 

COMPUTER

 • Ideaal is om je eigen laptop mee te nemen of anders overleg vooraf met ons voor een oefen laptop. 
 • Adobe Photoshop op de iPad is helaas niet geschikt voor deze cursus. Een normale Windows of Apple laptop of computer is een vereiste.

 

ADOBE LIDMAATSCHAP

 • Het Adobe Creative Cloud lidmaatschap is niet inbegrepen bij de boeking van de cursus. 

 

PHOTOSHOP WERK GEMAAKT DOOR DE DOCENT

 

 

PRIJZEN - INSCHRIJVEN

 • De prijs voor de open inschrijving - groep cursus bedraagt € 945,- voor één persoon.
 • Wil je prijs-informatie ontvangen of inschrijven voor onze:
  • groep cursus
  • 1 op 1 cursus
  • in-company cursus?

KLIK OP DE KNOP 'FORMULIER'