Pen Exercises Part 1

nederland.png

Pen Exersizes page 1

Watch Pen Exersizes Video 1download the Pen Exersizes file when you use CS4 or newer

This video takes 3 minutes

 

Step 1: Click on the yellow Ai icon to download and open the file 'pen exercises part1.ai'.

Step 2: Pen Exersizes 01.pngActivate the 'Zoom Tool' (zZoom Tool.png and drag a 'Marquee' arount part 'A' of page 1.

 

 

Pen Exersizes 02.pngStep 3:

Turn on Smart Guides (ctrl-u)

Press ‘p’ Pen Tool.png for activating the Pen tool

Click on the center of the rectangle at ‘1’

Hold the 'shift' key and drag the Bezier Handle up to the dot

First release the Mouse button, then release the 'shift' key

Pen Exersizes 03.png

 

Step 4:

Click on the center of the rectange at ‘2’

Hold the 'shift' key and drag the Bezier Handle down to the dot

First release the mouse button, then release the 'shift' key

 

 

Pen Exersizes 04.png

 

 

 

Step 5: At '3' repeat the same actions as at Step 3.

 

 

 

 

Pen Exersizes 05.png

 

 

 

Step 6: At '4' repeat the same actions as at Step 4.

 

 

 

 

Step 7: Continue this until you reached the end of the path at '6'

 

Exercise B and C are the same procedure only with less hints.

 

-------------------------------------------------------

Pen oefeningen deel 1

Watch Pen Exersizes Video 1download the Pen Exersizes file when you use CS4 or newer

Deze video duurt 3 minuten

 

Stap 1: Klik op het gele Ai icoon om het bestand 'pen exercises part1.ai' te downloaden en te openen in Illustrator.

Stap 2: Pen Exersizes 01.pngActiveer het gereedschap 'Zoom' (zZoom Tool.png en sleep een vierkant om oefening 'A' van pagina 1.

 

 

Pen Exersizes 02.pngStap 3: Maak 'Slimme Hulplijnen' actief (ctrl-u). Ga bovenaan naar 'Weergave' en zie of er een vinkje staat voor 'Slimme Hulplijnen'. Zo niet, klik er op, zo ja, doe niets.

Druk op de ‘p’ Pen Tool.png toets om het gereedschap 'Pen' te activeren.

Bij ‘1’ klik op het midden van het vierkantje,

druk dan de 'shift' toets in en sleep het hendeltje naar het rondje.

Laat eerst de muis los, daarna de 'shift' toets.

Pen Exersizes 03.png

 

Stap 4:

Bij ‘2’ klik je op het midden van het vierkantje,

druk dan de 'shift' toets in en sleep het hendeltje naar het rondje.

Laat eerst de muis los, daarna de 'shift' toets.

 

 

Pen Exersizes 04.png

 

 

 

Stap 5: Bij '3' herhaal je de bovenstaande handelingen.

 

 

 

 

Pen Exersizes 05.png

 

 

 

Stap 6: Bij '4' herhaal je de bovenstaande handelingen.

 

 

 

 

Stap 7: Ga zo door totdat je bij '6' bent aangekomen.

 

Oefeningen B en C zijn dezelfde procedure. Alleen nu krijg je minder hulpmiddelen.

Related items