GRATIS CAD TUTORIALS vind je onderaan deze pagina.jpg

Free Firefly Tutorials

RE-CREATE.jpg

Re-Create in Firefly

In this lesson, we will use Adobe Firefly to convert low-quality artwork into a higher-quality version.

____________________________

HERCREËER IN FIREFLY

In deze les zullen we Adobe Firefly gebruiken om kunstwerken van lage kwaliteit om te zetten in een variant van hogere kwaliteit.


Free Styling Tutorials

Student Introduction.jpg

Student Introduction

Learn how you get the most out of the Designersupport website.

____________________________

Introductie voor studenten

Leer hoe je het meest uit de Designersupport website haalt.

Using DS Graphic Styles.jpg

Using DS Graphics Styles

Predefined line settings save a lot of time, ensure neat drawings, and ensure that the entire company draws in the same style.

____________________________

DS graphic styles toepassen

Voorgedefinieerde lijninstellingen besparen véél tijd, zorgen voor nette tekeningen én zorgen er voor dat het hele bedrijf in dezelfde stijl tekent.

Using DS Brushes.jpg

Using DS Brushes

Designer Support offers additions for Adobe Illustrator that save time for every designer, particularly for those who draw clothing. The 'DS Brushes' library is one of them. It takes time to learn how to install them, but that time is more than made up for afterwards. To emphasize the importance of the DS Brushes, we have created an illustrated explanation page for you. Go to the page, and you will quickly discover how important the Designer Support libraries (DS Libraries) are to you.

____________________________

DS BRUSHES TOEPASSEN

Designersupport biedt toevoegingen voor Adobe Illustrator die voor elke vormgever tijd besparen. In het bijzonder voor mensen die kleding tekenen. De bibliotheek 'DS Brushes' is daar één van. Het kost tijd om te leren hoe je ze installeert. Maar die tijd verdien je daar na dubbel dwars terug. Om het belang van de DS Brushes te benadrukken hebben wij een geïllustreerde uitleg pagina voor jou gemaakt. Ga naar de pagina en je zal snel ontdekken hoe belangrijk de Designersupport bibliotheken (DS Libraries) voor jou zijn.

Using the DS Actions.jpg

Using the DS Actions

Designersupport offers combined actions as single key's.

____________________________

Gebruik maken van de DS Actions

Designersupport biedt gecombineerde handelingen als enkele knoppen.

The Illustrator Workspace.jpg

The Illustrator Workspace

Illustrator shows many panels and buttons. To make sure you can find what you need, and even better, always have in sight what you need, you need to set the Illustrator workspace. This will make learning Adobe Illustrator much easier. That's why you have to start to create the your start up workspace first. 

_____________________________________

De Illustrator werkruimte

Illustrator heeft een boel vensters en knoppen. Het is belangrijk om er voor te zorgen dat jij makkelijk kan vinden wat jij nodig hebt. Of nog beter, dat jij een deel daar van altijd in beeld hebt. Het leren werken met Illustrator wordt zo een stuk eenvoudiger. Begin daarom meteen met het instellen van jouw eerste eigen werkruimte. 

Bend and Join.jpg

Bend and Join

Beginners start to learn to draw this way. Place anchor points using the Pen Tool, bend curves using the 'Anchor Point Tool', Reflect the path, join twice.

____________________________

Buigen en verenigen

Beginners starten te leren tekenen op deze manier. Plaats ankerpunten door het gereedschap Pen te gebruiken, buig de lijnen met het gereedschap 'Ankerpunt' Spiegel de lijn, en dan tweemaal verbinden.

Fill and Stroke.jpg

Fill and Stroke

Each vector path contains a stroke color and a fill color.

____________________________

Vulling en lijn

Elk vector pad bevat een lijnkleur en een vulkleur.

Pen Exercises Part 1.jpg

Pen Exercises Part 1

The first steps learning the Pen Tool.

____________________________

Pen oefeningen deel 1

De eerste stappen om het gereedschap Pen te leren.

Pen Exercises Part 2.jpg

Pen Exercises Part 2

Learn to using the 'Alt' key with the Pen Tool.

____________________________

Pen oefeningen deel 2

Leer de 'Alt' toest met het gereedschap Pen te gebruiken.

Reflect.jpg

Reflect

Learn how to reflect parts saving double work.

____________________________

Spiegelen

Leer dubbel werk te voorkomen door te spiegelen.

Skirt Straight.jpg

Skirt Straight

Draw a straight skirt.

____________________________

Rechte rok

Teken een rechte rok.

Draw Cord Tip End.jpg

Drawcord Tip End

Learn how to create a drawcord tip end.

____________________________

Koord uiteinde

Leer om een koord eind te tekenen.

Pattern Tool.jpg

Pattern Swatch and Tile

How to repeat art creating a pattern swatch.

____________________________

Patroonstaal en tegel

Hoe herhaal je een object door een patroonstaal te maken.

Hid part of sleeve using clipping mask.jpg

Hide Part of an Artwork on the Sleeve

Using Clipping Mask to hide a part of an artwork on the sleeve.

____________________________

Verberg deel van het logo op de mouw

Gebruik Knipmasker om een deel van een artwork op de mouw te verbergen.

Prepare a Tiling Pattern for the Manufacturer.jpg

Prepare a Tiling Pattern for Production

The pattern swatch need to be prepared for the manufacturer. Learn how to create a single tile from a pattern swatch.

____________________________

Een patroonstaal voorbereiden voor de fabrikant

De patroonstaal dient voorbereid te worden voor de fabrikant. Leer hoe je een enkel rapport maakt van een patroonstaal.

Tartan explained.jpg

Tartan Explained

The typical English plaid is called a tartan. A tartan is a plaid, only not every plaid is a tartan...

____________________________

Het begrip Tartan uitgelegd

De typische Engelse ruit noemt men een tartan. Een tartan is een ruit maar niet elke ruit is een tartan...

How to design a plaid.jpg

How to Design a Plaid

Learn step by step how the Plaiddesigner tool works. You will learn it in a matter of minutes!

____________________________

Hoe ontwerp je een ruit

Leer stap voor stap hoe het gereedschap Plaiddesigner werkt. Je leeft het in een paar minuten!

Downsize an image in Illustrator.jpg

Downsize Image Quality in Illustrator

Pattern swatches and example images should only be 150 ppi of image quality. Or else you will have extremely large documents slowing down your computer. This tutorial teaches you how you can downsize an image in Illustrator. 

____________________________

Verlaag de kwaliteit van een afbeelding in Illustrator

Patroonstalen en voorbeeld afbeeldingen zouden niet meer dan 150 ppi van kwaliteit mogen zijn. Anders zal je onnodig grote illustrator documenten krijgen die jouw computer enorm vertragen. Deze tutorial leert jou hoe je een afbeelding in Illustrator van kwaliteit kan verminderen. 

 

Capture CC Uitlichting.jpg

Adobe Capture

Adobe Capture translates an image to diverse assets you can use in a creative project like shapes, type, color schemes, patterns and brushes. It is always a good idea to start with Adobe Capture before starting a new creative project.

______________________________

Adobe Capture

Deze app vertaald een afbeelding naar diverse onderdelen die je in een creatief project kan gebruiken. Bijvoorbeeld vector vormen, kleurschema's, patronen, penselen etc. Het is altijd een goed idee om met Adobe Capture te beginnen voordat je aan een nieuw project begint.Free CAD Tutorials

About CAD lessons.jpg

About the CAD lessons

About the development of the lessons CAD Pattern drawing using Adobe Illustrator.

____________________________

Over de CAD lessen

Over het ontwikkelen van de lessen CAD patroontekenen met Adobe Illustrator. 

A cap.jpg

A Cap

Learn to benifit from the Illustrator 'Corner Widget' to create a cap in no time.

____________________________

Capuchon

Leer om optimaal gebruik te maken van de Illustrator 'Widget ronde hoeken' door in 'no-time' een muts te tekenen.

DEMO CAD Graphic styles.jpg

CAD DEMO Graphic Styles

In order to carry out the CAD demo tutorials, please install this CAD DEMO Graphic Styles library first.

____________________________

CAD DEMO Graphic Styles

Om de CAD demo tutorials goed uit te kunnen oefenen, install deze CAD DEMO Graphic Styles bibliotheek eerst.

Skirt Straight CAD DEMO.jpg

Skirt Straight CAD DEMO

Try out to create this skirt front part CAD pattern and learn you easy you can draw patterns in Illustrator.

____________________________

Rechte rok CAD DEMO

Probeer om een rechte rok CAD patroon te tekenen en leer hoe makkelijk je patronen kan tekenen in Illustrator.

Skirt 8-Lanes CAD Demo.jpg

Skirt 8-Lanes CAD Demo

This tutorial explains how you can draw the 8 lanes skirt.

____________________________

Rok acht baans

In deze tutorial wordt je uitgelegd hoe je een rechte 8-baans rok kan tekenen.

Pyjama or Jogging.jpg

Pyjama or Jogging

This pattern can be used for a pyjama, jogging or summer style pants. This single part base pattern can also be the starting point to model for instance a pattern with a side seam and slimmer or wider leg. 

____________________________

Pyjama of jogging broek

Dit patroon is voor een pyjama, jogging of een zomerse broek. Op dit 1-delige basis patroon kan er eventueel verder gemodelleerd worden naar bijvoorbeeld een patroon met een zijnaad en een slanker of wijder been.

Shape design.jpg

Shape Design

Develop a new shape by moving and or rotate parts of the shape

____________________________

Vorm ontwerp

Ontwerp een nieuwe vorm door delen van een vorm te roteren en of the verplaatsen.