nederland.png  Klik hier voor Nederlands

COURSE PHOTOSHOP FOR FASHION

UGCHELEN

14 hour lesson

 

THE NEXT DATES FOR CLASSROOM LESSONS ARE:

 • Tuesday Aug 01, day 1 - Tuesday Aug 08, day 2
 • Tuesday Aug 29, day 1 - Tuesday Sept 05 day 2
 • Tuesday Sept 26, day 1 - Tuesday Okt 03 day 2
 • Tuesday Okt 31 day 1 - Tuesday Nov 07 day 2
 • Tuesday Nov 28 day 1 - Tuesday Dec 05 day 2

 

After this training you will be able to

 • Create collage's.
 • Create Moodboards.
 • Edit and retouche pictures.
 • Create and edit textile textures.
 • Remove backgrounds.
 • Resize pictures.
 • Create repeating all-over dessins and prepare them for Adobe Illustrator.
 • Paint by hand creating vivid handmade artworks.
 • Create denim treatment effects.
 • Create a transparant color editable bitmap for use in Illustrator.
 • Recolor artworks using artificial intelligence.

Level

 • No Photoshop experience needed.
 • Basic computer experience is a must.

 

We will practice the following subjects

Introduction

 • How to get the most out of online designersupport.nl tutorials and video tutorials.

 

General info

 • Adobe Bridge explained.
 • Vector versus pixels.
 • Resolution (dpi, ppi).
 • The Photoshop user interface.
 • Zoom and move.
 • Undo and Redo. 
 • Use handy shortcuts.
 • Wacom tablets.
 • Use artificial intelligent tools

Layers

 • Background layer.
 • Target layers.
 • Lock / unlock layers.
 • Auto Select and Show Transform Handles do's and don't's.
 • Smart Layers.
 • Blending modes.
 • Opacity.
 • Adjustment layers.
 • Effect layers.
 • Type layers.
 • Rasterize layer.
 • Place a picture inside the Photoshop document.
 • Duplicate a layer (to another document).
 • Transform a selection.

 

Tools

 • Crop tool.
 • Object Selection Tool
 • Eyedropper Tool.
 • Dodge / Burn Tool.
 • Lasso, magic wand and quick selection tools.
 • Paint brush tool.
 • Healing and spot healing brush tool.
 • Clone stamp tool.
 • eraser tool
 • Paint bucket tool.
 • Type tool.
 • Direct selection tool.
 • Rotate view tool.

 

Painting

 • Many tools use paint brushes. Learn how to use them.

 

Selecting

Working in Photoshop selecting pixels is one of the most important and complicated issues. Learn different kind of selecting and when to use which method. The power of Photoshop is the 'non destructive' character. This means that anything you edit on a layer can be corrected later. While removing a background (one of the most attentive things you do in Photoshop) you will learn to work 'non destructive' in Photoshop.

 • Select an object using the Object Selection Tool.
 • Refine the selection in the 'quick mask mode'.
 • Refine the mask.
 • Create a selection using the magic wand tool.
 • Create a selection using the lasso tool.
 • Select a color range.
 • Deselect.
 • And more ways to create selections.
 • Save a selection and use it later.

 

Adjustments and adjustment Layers

 • Patterns.
 • Levels.
 • Hue - Saturation.
 • Brightness - Contrast.
 • Color Balance.

 

Effects

 • Drop Shadow.
 • Bevel & Emboss.

 

Repeating Patterns

 • Create a repeating flower allover pattern.
 • Save this repeating pattern.
 • Fill a selection using the saved repeating pattern.
 • Pattern Preview (!!).

 

Colors

 • Reduce colors.
 • Recolor to dedicated colors. 
 • Re-color garments in an image.

 

Retouche

 • Use the clone stamp tool and the spot healing brush tool to clone parts of a picture or remove parts without visibly damaging the artwork.

 

Neural Filters

 • Use artificial intelligence to:
  • Extract colors form a Photoshop artwork. 
  • Replace colors from one image to another. 
  • Replace the style from one image to another. 

Cooperation between Photoshop and Illustrator

 • Create a bitmap in Photoshop that will be transparant and color editable in Illustrator.

BOOK A TRAINING AND GET FREE: 

Certificate-of-completed-training.pngONE YEAR ACCESS 

 • Online tutorials.
 • Professional Adobe support.
 • Remote quick support
 • Plaiddesigner.com


LIFETIME LICENSE

 • Certificate on request.
 • Stitching libraries.
 • Illustrator artwork script.
 • Illustrator actions.
 • Acces to a free style library (over € 6000,- flat drawings).
 • Acces to free trimming and washing label libraries.


TRAINING LOCATION

 • Ugchelen.

 

LANGUAGE

 • Dutch. 


COMPUTER

 • Bring your own laptop.

 

ADOBE MEMBERSHIP

 • The Adobe Creative Cloud membership is not included by the booking of this training.

 

PRICE

 • The price for this training is € 945,- per person.
 • Click here to ask for information if you like us to offer training at your office. 

------------------------------------------------------

PHOTOSHOP CURSUS VOOR MODE

UGCHELEN

14 uur les verdeeld over twee lesdagen

 

De eerst volgende klassikale lesdagen zijn:

 • Dinsdag 01 Aug dag 1 - Dinsdag 08 Aug dag 2
 • Dinsdag 29 Aug dag 1 - Dinsdag 05 Sept dag 2
 • Dinsdag 26 Sept dag 1 - Dinsdag 03 Okt dag 2
 • Dinsdag 31 Okt dag 1 - Dinsdag 07 Nov dag 2
 • Dinsdag 28 Nov dag 1 - Dinsdag 05 Dec dag 2

 

Onno heeft de kernpunten voor Photoshop voor mode op een rijtje gezet en in een doeltreffende cursus gegoten. Met de kernwaarden die jij leert in deze cursus maak jij een sterke start om werk voor te kunnen bereiden voor jouw modetekeningen. Je leert ook de belangrijkste vaardigheden voor het ontwerpen van mode artworks en leert de basisbeginselen voor het maken van dessins in Adobe Photoshop.

Onno Rijpstra is in 1994 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten te Utrecht en heeft sinds 2005 ontelbaar veel (mode) vormgevers leren werken met Adobe Illustrator, Photoshop en Indesign. Daarom is hij ook door Adobe gecertificeerd (ACE). Hij gaat de Photoshop cursus voor mode voor jou verzorgen.

 

Na afronding van deze training heb je het volgende geleerd

 • Collage's maken.
 • Moodboards maken.
 • Foto's aanpassen en retoucheren.
 • Textiel texturen maken en aanpassen.
 • Achtergronden verwijderen.
 • Foto formaat aanpassen.
 • Naadloos herhalen all-over dessins maken en deze voorbereiden voor gebruik in Adobe Illustrator.
 • Levendige artworks maken door handmatig inkleuren.
 • Denim bewerking effecten maken.
 • Een aanpasbare transparante kleur bitmap afbeelding maken voor gebruik in Illustrator.
 • Artworks en dessins opnieuw kleuren met gebruik van kunstmatige intelligentie. 

 

Niveau

 • Geen Photoshop ervaring nodig.
 • Basis computer kennis is een must. 

 

De volgende onderwerpen worden behandeld

Introductie

 • Hoe haal je het meest uit de online designersupport.nl oefeningen en video's.
 • Hoe krijg je online DS support thuis en op het werk.

 

Algemene info

 • Adobe Bridge uitleg.
 • Vector versus pixels.
 • Resolutie.
 • De Photoshop gebruikers interface.
 • Zoom en verplaatsen.
 • Ongedaan maken.
 • Handige snelkoppelingen.
 • Wacom tablets.

 

Lagen

 • Achtergrond laag.
 • Doel laag activeren.
 • Vergrendel / ontgrendel lagen.
 • Automatisch Selecteren en Transformatie weergeven do's and don't's.
 • Slimme lagen.
 • Overvloei modus.
 • Dekking.
 • Instellen lagen.
 • Effect lagen.
 • Laag omzetten naar pixels.
 • Foto plakken in een Photoshop document.
 • Laag dupliceren naar een ander Photoshop document.
 • Selectie schalen of roteren.
 • Laag masker maken en aanpassen.

 

Gereedschappen

 • Object selecteren
 • Uitsnijden.
 • Pipet.
 • Tegenhouden / doordrukken.
 • Lasso, toverstaf en snelle selectie gereedschappen.
 • Penseel.
 • Retoucheer penseel.
 • Kloon stempel.
 • Gummetje
 • Emmertje
 • Typen.
 • Direct selecteren.
 • Weergave roteren.
 • Nog veel meer. 

 

Penselen

 • Meerdere gereedschappen werken als een penseel. Leer over hoe je met deze penseel methode om gaat. Zoals een sneltoets waarmee je de penseel groter en kleiner maakt. Alleen dat al is een enorme tijdbesparing tijdens het werken met Photoshop. 

 

Selecteren

In Photoschop delen van een laag selecteren is een van de belangrijkste en meest complexe onderwerpen. Leer de verschillende vormen van selecteren en wanneer je welke vorm gebruikt. De kracht van Photoshop is het 'niet destructieve' karakter. Dit betekent dat alles wat je in een laag aanpast, later nog gecorrigeerd kan worden. Tijdens het verwijderen van een achtergrond (een van de meest voorkomende handelingen in Photoshop) leer je in Photoshop te werken op een 'niet destructieve' manier.

 • Selecteer een object.
 • Verfijn de selectie' via diverse methodes.
 • Maak een selectie met gebruik van de Toverstaf.
 • Maak een selectie en verfijn een selectie met het gereedschap Lasso.
 • Het voordeel van het gereedschap veelhoek lasso.
 • Selecteer een kleurbereik.
 • Maak een selectie van alle pixels van een laag.
 • Bewaar een selectie en gebruik deze later.
 • Deselecteren.

Aanpassingen

 • Niveaus.
 • Kleurtoon - verzadiging.
 • Helderheid - contrast.
 • Kleurbalans.
 • En meer.

 

Effecten

 • Kleurbedekking.
 • Slagschaduw.
 • Schuine kant & reliëf.
 • Patroonbedekking.

 

Herhaling patronen

 • Naadloos herhalend bloem patroon maken.
 • Opslaan herhaald patroon.
 • Een selectie vullen met het opgeslagen patroon.
 • Patroonvoorvertoning (!).

 

Kleuren

 • Reduceren van een full color scan naar een beperkt aantal kleuren.
 • Opnieuw inkleuren.
 • Een kledingstuk uit een foto van kleur veranderen. 

 

Retoucheren

 • Leer delen van een afbeelding te klonen, te verwijderen en bij te werken zonder zichtbare beschadiging van de afbeelding.

 

NEURAL FILTERS

 • Gebruik kunstmatige intelligentie om:
  • Kleuren uit een foto te extraheren. 
  • Vervang het totale kleurbeeld van een foto met het kleurbeeld van een andere foto. 
  • Vervang de bewerkingstechniek van een foto met die van een andere foto. 

 

Samenwerking tussen Photoshop en Illustrator

 • Maak een bitmap afbeelding in Photoshop die transparant en in kleur aanpasbaar is in Illustrator.

 

BOEK EEN CURSUS EN KRIJG GRATIS:

Certificate-of-completed-training.pngÉÉN JAAR TOEGANG

 • Online lessen.
 • Professioneel Adobe advies.
 • Remote quick support (hulp of afstand).
 • Plaiddesigner.com.


LICENTIE VOOR HET LEVEN

 • Certificaat op verzoek.
 • Stiksel bibliotheken
 • Illustrator artwork script (automatisch opmeten).
 • Illustrator handelingen (geautomatiseerde handelingen).
 • Toegang tot een gratis stijl bibliotheek (meer dan € 6000,- aan tekeningen).
 • Toegang tot gratis fournituren en waslabel bibliotheken.

 

LOCATIE

 • De lessen vinden plaats op onze leslocatie in Ugchelen.

 

TAAL

 • Nederlands. 


COMPUTER

 • Neem je eigen laptop mee.

 

ADOBE LIDMAATSCHAP

 • Het Adobe Creative Cloud lidmaatschap is niet inbegrepen bij de boeking van de cursus. 

 

PRIJS

 • De cursus kost € 945,- per persoon.
 • Klik hier om informatie op te vragen als je wenst dat wij bij jullie op kantoor les komen geven. 

 

 

 

STAP-Budget is helaas niet meer mogelijk maar boeken op eigen rekening natuurlijk wel.  

Het inschrijfformulier is Engelstalig. Maar de cursus is gewoon Nederlandstalig tenzij samen anders afgesproken. 

Booking form - Boeking formulier

Photoshop training for fashion

Price ex. VAT:
Price incl. VAT:
€ 945,00
€ 945,00
*VAT = BTW

When booking is done we will:

 • e-mail you to discuss and confirm appointments on the Photoshop training for fashion date(s).
 • send an invoice by e-mail

When payment is received we will send you:

 • Username and password
 • Explanation how to get the most out of all designersupport.nl tutorials, downloads, online support and the online Plaid Designer Tool

Laptop:

Name and address

Optional extra info

Please do the check if you're not a robot

How do you know Designersupport?


Terms of services

Of   Annuleren